posttoday

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ 'BKK Trail' เอาใจสายรักสุขภาพ

25 เมษายน 2567

กทม. เปิดเส้นทางวิ่งใหม่ “BKK Trail” เอาใจคนรักสุขภาพ นักวิ่งและนักเดินกำลังกาย จำนวน 12 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 120 กิโลเมตร พร้อมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้องน้ำ จุดจอดรถ และร้านค้า เสริมทัพด้วยความปลอดภัยไฟสว่าง วิ่งได้สบายใจ

กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางวิ่งกทม. ใหม่ “BKK Trail” โครงการที่จะพัฒนาทางเท้าให้สามารถเดินได้เดินดี วิ่งได้ ปลอดภัย เชื่อมการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในกทม. โดยซ่อมแซมทางเท้าให้เรียบโล่ง ปลอดภัย พร้อมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ  สำหรับเส้นทางใหม่เอาใจนักวิ่งและนักเดินออกกำลังกายมีจำนวน 12 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 120 กิโลเมตร พร้อมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้องน้ำ จุดจอดรถ และร้านค้า เน้นย้ำความปลอดภัย ไฟสว่างตลอดเส้นทาง

โดยมองว่า การวิ่งในเมืองเป็นมิติใหม่ในการสำรวจและพัฒนาเมือง ผ่านกิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวัน เป็นการออกกำลังกายที่สะดวก ประหยัด ช่วยให้เราคุ้นเคยกับพื้นที่ ชุมชน และร้านค้าโดยรอบ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

สำหรับเส้นทางวิ่ง กทม. BKK Trail ทั้ง 12 เส้นทาง  ซึ่งมีการซ่อมแซมแล้วมีดังนี้

 • ROUTE 001 ตามรอยพระนคร  

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 002 เดินดีวิถีคนเมือง 

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 006 ลัดเลาะเจ้าพระยา 

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 008 สองฝั่งนครา 

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 011 สาทรมหานครระฟ้า

 

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 012 ตะลอนราชเทวี

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 021 ป่าดงพงเกษตร

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 023 เยือนถิ่นนักบิน

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 024 สวรรค์นักชอป

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 025 พระรามก้าว

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ

 • ROUTE 026 เทพรักษ์

กทม. เปิด 12 เส้นทางวิ่งใหม่ \'BKK Trail\' เอาใจสายรักสุขภาพ