posttoday

เยาวชน ปรึกษาสุขภาพจิตฟรี! ผ่านแอป 'อูก้า' นำร่องเขต กทม.

22 เมษายน 2567

โครงการกำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน เปิดให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ฟรีผ่านแอปพลิเคชันอูก้า นำร่องเขตกรุงเทพมหานคร หลังพบสถิติเดือนมกราคม - เมษายน 2567 เยาวชนในเขตกทม. มีความเครียดสูงและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายร้อยละ 43.65 จากจำนวนผู้ที่ให้ข้อมูล 1,200 ราย

วันนี้ (22 เมษายน 2567) กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิกำแพงพักใจ (Wall of Sharing), แอปพลิเคชันอูก้า (Ooca), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพฯ บูรณาการความร่วมมือ โครงการกำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน เพื่อให้บริการสุขภาพจิตออนไลน์ฟรีแอปพลิเคชันอูก้า (Ooca) พักพิงทางใจแต่ยังเป็นแหล่งกำลังใจที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เยาวชนและชุมชนในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูลการใช้บริการ Mental Health Check In ในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 20 เมษายน 2567 พบว่าประชาชนไทย อายุต่ำกว่า 20 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ให้ข้อมูลจำนวนกว่า 1,200 ราย มีความเครียดสูง ร้อยละ 58.20 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 61.07 และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 43.65 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถึงเป็นจำนวนที่สูง แต่ก็ยังทำให้เห็นว่าเยาวชนเหล่านั้นมีความตระหนักในการประเมินสัญญาณสุขภาพสุขภาพจิต เพื่อรู้เท่าทันต่อภาวะสุขภาพจิตของตน

 

เยาวชน ปรึกษาสุขภาพจิตฟรี! ผ่านแอป \'อูก้า\' นำร่องเขต กทม.

 

กรมสุขภาพจิตได้เห็นความสำคัญ จึงพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้ครอบคลุม โครงการกำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน เพื่อเป็นที่พักใจให้เยาวชนในกรุงเทพฯ ให้เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตคุณภาพสูงผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภารกิจสำคัญของโครงการคือการเป็นที่พึ่งพิงทางใจสำหรับเยาวชนไทยอายุ 15-25 ปีในกรุงเทพฯ โดยพัฒนาช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาการปรึกษา และอาสาสมัครผู้ดูแลใจให้เยาวชน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาจะได้รับ การดูแลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เวลาในการอคอยและโอกาสในการดูแลสุขภาพจิต

แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนจำนวน 2,500 คนในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี และยังเป็นการลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตโดยที่เยาวชนจะได้รับการปรึกษาติดต่อกันอย่างน้อย 4 ครั้ง จากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา 2 ครั้งและอีก 2 ครั้งในการติดตามดูแลใจ โดยทีมอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลใจ การริเริ่มนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เขต 13 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการหาคำตอบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนด้านสุขภาพจิตของเยาวชนไทย โครงการนี้จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิต สร้างชุมชนแห่งความเข้าใจและเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้กำแพงพักใจไม่เพียงแค่เป็นที่พักพิงทางใจแต่ยังเป็นแหล่งกำลังใจที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เยาวชนและชุมชนในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน

ด้าน แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานมูลนิธิกำแพงพักใจ กล่าวว่า มูลนิธิกำแพงพักใจทำหน้าที่ผลักดันและดำเนินการโครงการนี้มาหลายปี ด้วยระบบอาสาสมัครเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่เยาวชนผ่านระบบออนไลน์อย่างยั่งยืน แอปพลิเคชันอูก้า เป็นเครือข่ายสุขภาพจิตออนไลน์ที่มีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเครือข่ายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จะเป็นหน่วยบริการและเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมต่อให้เยาวชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ สามารถใช้สิทธิของโครงการฯ ได้ฟรี รวมถึงการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลให้กับ สปสช.และมูลนิธิกำแพงพักใจ เพื่อประเมินและพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคตสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเนื้อหาการฝึกอบรมทีมอาสาสมัครผู้ดูแลใจเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งและสามารถช่วยดูแลสุขภาพจิตของเยาวชนได้อย่างยั่งยืน

รท.หญิง ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง แอปพลิเคชั่นอูก้า (ooca) และ มูลนิธิกำแพงพักใจ กล่าวว่าจากการทำงานบุกเบิกด้านนวัตกรรมสุขภาพจิตตั้งแต่ปี 2559 อูก้ามีความพยายามที่จะร่วมสร้างทางออกใหม่ๆ ให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตอย่างทั่วถึงเสมอมา นับเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมผลักดันให้เทเลเมดิซีนสำหรับสุขภาพจิตที่มีคุณภาพให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น อูก้ามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหลากหลายฝ่ายที่ต้องการผลักดันนวัตกรรมสุขภาพจิตเพื่อสังคมของประเทศไทยต่อไป

 

กรมสุขภาพจิตเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นและร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการนี้ สามารถเยี่ยมชมและรับข้อมูลได้ที่ www.ooca.co/wallofsharingnhso เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดแอปฯ อูก้า (Ooca) ได้ที่ https:// ooca.co/wos เพื่อเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567