posttoday

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นมอบ 2 แสนบาท ช้อปงานหนังสือ หนุนเด็กไทยรักการอ่าน

04 เมษายน 2567

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น จับมือพันธมิตร มอบทุนหนังสือโดนใจ 200,000 บาท ให้ 20 โรงเรียน หนุนเด็กไทยรักการอ่าน เลือกช้อปในงานสัปดาห์หนังสือ

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) มอบทุนจากกิจกรรมหนังสือตรงใจ ใน “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ 20 โรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร และ 1 โครงการ เพื่อใช้ซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นมอบ 2 แสนบาท ช้อปงานหนังสือ หนุนเด็กไทยรักการอ่าน

นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการมอบทุนให้เลือกซื้อหนังสือตรงใจ ใน “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ด้วยการรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติในการบริจาคหนังสือเก่า หนังสือเหลือใช้ ในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสเลือกหนังสือคุณภาพ และที่สำคัญคือ ได้หนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตรงใจ และอยากอ่าน ทำให้เยาวชนได้หันมาสนใจ รักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นมอบ 2 แสนบาท ช้อปงานหนังสือ หนุนเด็กไทยรักการอ่าน

โดยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ได้มอบทุนตามโครงการดังกล่าวจำนวน 21 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ จำนวน 10 แห่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) 10 แห่ง และโครงการเพื่อเด็กในชุมชนบริเวณพื้นที่ทองหล่อ 1 แห่ง ที่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือกจากมูลนิธิฯ เพื่อให้เลือกซื้อหนังสือมากกว่า 1 ล้านเล่ม จาก 322 สำนักพิมพ์รวม 914 บูธ ในงานหนังสือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ เพื่อส่งต่อโอกาสด้านการอ่านที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยผูกพันและรักการอ่านมากขึ้น

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นมอบ 2 แสนบาท ช้อปงานหนังสือ หนุนเด็กไทยรักการอ่าน

นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการอ่านอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และมีกิจกรรมสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และระดมทุนด้วยการรับบริจาค เพื่อให้นําทุนไปเลือกซื้อหนังสือให้กับหน่วยงานในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส ทั้งโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ห้องสมุด และชุมชนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ขยายไปยังพื้นที่สู่กลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ และทัณฑสถานต่างๆ ในประเทศอีกด้วย

นายดิษยุทธ์ บัวจูน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่ลาน จ.ลำพูน กล่าวว่า ทุนหนังสือตรงใจเป็นการขยายโอกาสที่ดีแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งขาดแคลนหนังสือเป็นอย่างมาก เพราะการอ่านถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความคิดและคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันการได้เลือกอ่านหนังสือดีๆ ตามความสนใจก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจรักการอ่านตลอดชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นมอบ 2 แสนบาท ช้อปงานหนังสือ หนุนเด็กไทยรักการอ่าน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ สามารถร่วมสมทบทุนโครงการหนังสือตรงใจได้ ณ บูธของมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น บริเวณด้านข้างฮอลล์ 5 ตลอดการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์