posttoday

ธุรกิจขานรับเทรนด์ ‘สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว’ จัดเต็ม! รับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

04 เมษายน 2567

เคทีซีและพันธมิตรเผยแนวโน้มของธุรกิจต่างๆ รับเทรนด์มีสัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนคนในครอบครัว ที่พุ่งสูงขึ้นจากสังคมสูงอายุ ชี้กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากที่สุด และดันค่าใช้จ่ายแฝงในหมวดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล

เคทีซีพบเทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า เทนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก สะท้อนจากตัวเลขยอดรวมการใช้ผ่านบัตรเครดิต หากแบ่งเป็นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2566 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% ในปี 2567 โดยกลุ่มสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดสวนการใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากที่สุดถึง 20% รองลงมาคือกลุ่มสมาชิกอายุ 30-35 ปี ที่มีการใช้จ่ายอยู่ที่ 13% และมีค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ

แต่สิ่งที่ต้องสังเกตคือเทรนด์สัตว์เลี้ยงเป็นครอบครัว ไปมีส่วนและผลักดันการใช้บัตรเครดิตในหมวดอื่น เช่น หมวดโรงแรมที่เติบโต 25% ในปี 2566 โดยมีปัจจัย่วนหนึ่งมาจากการที่โรงแรมเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงนำมาเข้าพักร่วมกันได้

นอกจากนี้กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการคาดการณ์ว่า ตลาดสัตว์เลี้ยงในปี 2569 จะมีมูลค่าสูงถึง 66,784 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยง

 

  • โรงแรมเปิดบริการที่พักตอบรับสัตว์เลี้ยง

นางสาวสุกัญญา วิริยะธาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด เดอะสแตนดาร์ด หัวหิน กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่เทรนด์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเพราะอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา คนโสดมากขึ้น หรือคนมีคู่แต่ไม่มีลูกและเลี้ยงสัตว์เสมือนคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และกลุ่มคนเหล่านี้อยากที่จะนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำกิจกรรมด้วยในการท่องเที่ยวเช่นกัน จึงถือเป็นโอกาสที่ธุรกิจโรงแรมจะขยายตัวและรองรับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง ซึ่งในการบริการก็จะมีบริเวณที่แบ่งแยกชัดเจนจากกลุ่มคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง เช่น เพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ขับถ่าย แบ่งแยกโซนพักชัดเจน เป็นต้น

 

  • ศูนย์การค้าขานรับ ขยายตัวไปตามต่างจังหวัด

นางขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์การค้ามองว่าเป็นโอกาสในการขยายตลาด โดยต้องปรับตัวเป็น Center of Life ซึ่งสามารถให้ผู้คนได้ออกมาใช้ชีวิต โดยเซ็นทรัลเป็นต้นแบบของศูนย์การค้าที่เอื้อโอกาสให้คู่ค้าและพันธมิตรสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มครอบครัวสี่ขา อย่างเช่นที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ซึ่งได้มีการแบ่งโซนร้านอาหารที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ นอกจากนี้ยังขยายรูปแบบศูนย์การค้าไปยังต่างจังหวัด ได้แก่ เซ็นทรัลนครสวรรค์ และเซ็นทรัลนครปฐม ซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ โดยมองว่ากำลังซื้อของคนในต่างจังหวัดในหมวดสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากคนในกรุงเทพมหานคร

 

  • โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเติบโตสวนกระแส ดูแลครอบคลุมมิติ Wellness ให้แก่สัตว์เลี้ยง

สพ.ญ.นวพร ชวนปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงทองหล่อ กล่าวว่า มูลค่าสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตส่วนกระแสช่วงโควิด 19 โดยปี 2566 มีมูลค่าสูงถึง 55,000 ล้านบาท โดยสัตว์เลี้ยงหลักยังเป็นกลุ่มสุนัขและแมว โดยแมวมีการเติบโตที่ชัดเจน และที่กำลังมาแรงคือกลุ่มสัตว์แปลก สัตว์หายาก

สำหรับทิศทางของโรงพยาบาลในปัจจุบันมุ่งปรับตัวให้ครอบคลุมมิติทางสุขภาพมากขึ้น เช่น โปรแกรม Wellness ต่างๆ อย่างคอร์สสปา ออกกำลังกาย อาหารเสริม นอกจากนี้ในมิติการรักษาก็มีเครื่องมือนวัตกรรมที่เทียบเท่าและครอบคลุมเฉกเช่นการรักษาในมนุษย์

 

  • ประกันภัยขานรับ เตรียมแบบประกันครอบคลุมถึงการฉีดวัคซีน ค่าโฆษณากรณีสัตว์เลี้ยงสูญหาย และ ค่าใช้จ่ายต่อบุคคลภายนอก

นายณัฐพล อังควานิช ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงถือเป็นการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 - 20,000 บาทต่อเดือน แต่ถ้าหากมีการเจ็บป่วยก็จะพุ่งสูงถึงหลักแสนบาท ซึ่งทางประกันก็จะมีแบบประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีสัตว์เลี้ยงไปทำร้ายคนอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ค่าวัคซีน ค่าโฆษณากรณีสัตว์เลี้ยงสูญหาย และค่าบริการรับฝากเลี้ยงกรณีไปต่างประเทศ โดยสุนัขและแมวต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน - 9 ปี และมีสุขภาพแข็งแรงมีประวัติการฉีดวัคซีน