posttoday

ประมวลภาพ เปิดงาน "สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 2567"

03 เมษายน 2567

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง เปิดงาน “สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 2567“ พร้อมกิจกรรมและการแสดงอีกคับคั่ง ตั้งแต่ 2-8 เม.ย. นี้

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง ในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมงาน ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึกให้หวงแหนรักษาและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการ “สุดยอดการค้นพบใหม่” การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี การแสดงละครนอก เรื่องแก้วหน้าม้า การแสดงละครตำนานพื้นบ้าน เรื่อง สงกรานต์ ละครเรื่อง อานุภาพพ่อขุนรามคำแหง และการแสดงคอนเสิร์ต “เพชรในเพลง” ณ เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2567 ด้วย