posttoday

กทม.เดินหน้ายกบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี

19 กุมภาพันธ์ 2567

กทม.เดินหน้ายกระดับบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง พร้อมชวนตรวจสุขภาพฟรีที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หวังประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่าย สะดวก

กิจกรรม Bangkok Health Market Zone 3 "Love and Care" เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนโยบายตรวจสุขภาพประชาชน 1 ล้านคน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นโซนต่าง ๆ สำหรับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโชน 3 ได้ร่วมบูรณาการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาล IMH มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 17 แห่ง สำนักงานเขต 10 เขต คลินิกชุมชนอบอุ่น 7 แห่ง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กทม.เดินหน้ายกบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี

เนื่องจากเดือนนี้มีเทศกาลแห่งความรัก จึงได้จัดงานในธีม Love And Care ประกอบด้วย 5 ทีม ได้แก่

1. ทีมรักษ์สุขภาพ กิจกรรมคัดกรองสุขภาพตามช่วงวัย เจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจจอประสาทตาและนวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานช่วยเดินของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

2. ทีมรักษ์แม่และเด็ก ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน ตรวจคัดกรองเอชไอวี (HIV) และซิฟิลิส 

3. ทีมรักษ์หัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความแข็งตัวของหลอดเลือด สอนวิธีช่วยชีวิตปั๊มหัวใจ การใช้เครื่อง AED เพื่อช่วยชีวิต 

4. ทีมรักษ์กระดูก ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก (Frax Score) ตรวจวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อประเมินความเสี่ยงล้มและทดสอบการทรงตัว 

5. ทีมรักษ์อากาศ ให้ความรู้ดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 คัดกรองโรคจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ โมเดลห้องปลอดฝุ่น และไม้ฟอกอากาศ

กทม.เดินหน้ายกบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า เรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องที่สำคัญของกทม. เพราะเรารับผิดชอบในขั้นปฐมภูมิ คือ หน่วยงานที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุดในการดูแลสุขภาพและการป้องกันต่าง ๆ ตอนนี้เราพยายามออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ มาอยู่ใกล้ประชาชนให้ได้มากที่สุด มีการแบ่งโซนสุขภาพออกเป็นทั้งหมด 7 โซน เพราะรูปแบบปัญหาของแต่ละโซนนั้นต่างกัน อีกทั้งจะทำให้การดูแลใกล้ชิดมากขึ้น ดังนั้นการแบ่งโซนสุขภาพจะทำให้เราตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้น  การจัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพในวันนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่าย อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองสุขภาพป้องกันโรคคนเมืองซึ่งตอนนี้มีประชาชนตรวจสุขภาพแล้วประมาณ 4 แสนคน 

สำหรับการเข้าถึงเพื่อรับบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิขณะนี้อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างเพราะมีประชากรหนาแน่น และหน่วยระดับปฐมภูมิ คลินิกต่างๆ ซึ่งมีปัญหาการได้รับเงินจาก สปสช. ตรงนี้คงจะต้องมีการหารือกับ สปสช. เรื่องนโยบายในการจ่ายเงินให้กับคลินิกต่างๆ ด้วย เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ

กทม.เดินหน้ายกบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี

ขณะที่การบำบัดผู้ติดยาเสพติด หลังมีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดมียาบ้าในครอบครองไม่เกิน 5 เม็ดถือเป็นผู้เสพต้องบำบัดรักษา ซึ่งฝ่ายบำบัดคือเรา ดังนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรตามมาตรการเพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้ที่เสพยาสามารถได้รับการบำบัดอย่างจริงจังและเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ทั้งนี้เรามีหน่วยที่ดูแลและบำบัดผู้ติดยาเสพติด คือ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจที่โรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งต้องดูความสามารถในการรองรับว่าเพียงพอหรือไม่และขยายหน่วยใดเพิ่มเติมต้องมีการหารือในรายละเอียดต่อไป

ด้าน รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้บ้านพิชิตใจมีอัตราว่างอยู่ประมาณ 60 เตียง มีคนครองอยู่แค่ครึ่งเดียวคือจะเป็นคนที่บำบัดและต้องอาศัยระยะเวลาอยู่ ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ประมาณ 2 เดือน แต่ถ้าถามว่าผู้ป่วยที่อยู่จิตเวชตอนนี้ โรงพยาบาลหลักของกทม. เราเปิดเป็นส่วนที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ติดยาเสพติดเท่านั้น ดังนั้นแต่ละโรงพยาบาลเปิดเตียงเพิ่มได้ 8 - 10 เตียง และเนื่องจากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง คาดว่าต้องทำแผนรองรับจำนวนผู้ที่จะเข้ามารับการบำบัด และอาจจะต้องมีการขยายพื้นที่เพิ่ม