posttoday

พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ อีอีซี เป็น Hub การกีฬาระดับโลก

14 มิถุนายน 2567

สกพอ. หารือ กกท. ร่วมพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ อีอีซี กว่า 1,500 ไร่ เป็น Hub การกีฬาระดับโลก ติดตามความก้าวหน้าใน “โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ“ (Thailand International Sports Park)

นายจุฬา สุมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี พร้อมด้วย นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่า กกท. พร้อมคณะร่วมประชุมหารือความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ (Thailand International Sports Park) ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม สำนักงานอีอีซี อาคารโทรคมนาคมบางรัก   

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าในการหารือครั้งนี้ ทาง กกท. พร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างโครงการศูนย์กีฬานานาชาติ บนพื้นที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ หรือ EEC Capital City จังหวัดชลบุรี บนที่ดินรวมประมาณ 1,500 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลาง(Hub) การแข่งขันมหรรมกีฬา ศูนย์การฝึกซ้อมกีฬา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับโลกโดย กกท. จะพัฒนาเป็น “สปอร์ต พาร์ค” ขนาดใหญ่ที่มีหลายชนิดกีฬา (Multi-Sports) โดยมีสนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium) แห่งใหม่ ความจุไม่น้อยกว่า 80,000 ที่นั่ง ตามมาตรฐานฟุตบอลโลก มีลู่วิ่ง 10 ช่องวิ่ง รองรับการจัดงานอีเว้นท์เทศกาลขนาดใหญ่ การจัดคอนเสิร์ตได้ ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Stadium) มีสนามวอลเลย์บอลในร่มแบบปรับอากาศ สามารถจุผู้ชมได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ที่นั่ง มีศูนย์กีฬาทางน้ำและพื้นที่สีเขียวที่มีความยั่งยืนมาตรฐานโอลิมปิก เป็นต้น ซึ่งคาดการมูลค่าการลงทุน “หลักหมื่นล้านบาท” โดยจะขอสนับสนุนงบจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง และเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนอีกส่วนหนึ่ง ภายใต้โมเดลโครงการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน หรือ PPP

 

พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ อีอีซี เป็น Hub การกีฬาระดับโลก

 

สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาตินี้ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของความเป็นเมืองน่าอยู่ เสริมสร้างสุขภาวะและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน รวมทั้งสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป้าหมายภายในโครงการศูนย์ธุรกิจ และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ หรือ EEC Capital ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของ อีอีซี ที่จะสามารถรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยประมาณ 3 แสนคน ในระยะเวลา 10 ปี เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1ใน 10 ของโลก ในปี 2580 และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเชื่อมโยง อีอีซี เป็นเมืองต้นแบบที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมที่ทันสมัย โดยโครงการ EEC Capital จะมีพื้นที่รวมประมาณ 14,000 ไร่ และจะรองรับโครงการที่สำคัญๆ เช่น โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการลงทุนเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular)ที่มีความสนใจต้องการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ต่อไป

 

พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ อีอีซี เป็น Hub การกีฬาระดับโลก

พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ อีอีซี เป็น Hub การกีฬาระดับโลก