posttoday

PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลาทำงาน ลดงานเอกสาร

10 มิถุนายน 2567

ม.อ. ร่วมกับ สยามดีแอพ เปิดตัว PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่วย ลดเวลาทำงาน ลดงานเอกสาร ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เล็งขยายสู่หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด “เปิดตัว PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” มาตรฐาน ISO 29110 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ชูจุดเด่น สะดวก ง่าย รวดเร็ว ลดการสูญหายข้อมูล ลดต้นทุนองค์กร พร้อมระบบคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สอดรับนโยบาย ESG สร้างความยั่งยืน มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานท้องถิ่น เล็งขยายสู่หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล 
 
นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ในนามของ depa ขอแสดงความยินดีกับ PSU E-Document ที่สามารถพัฒนาโครงการจนสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ โดย PSU E-Document ได้รับมาตรฐาน ISO 29110 และได้รับการรับรองขึ้นจดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้เป็นบัญชีดิจิทัล ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์กับการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถการันตีคุณภาพได้
PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลาทำงาน ลดงานเอกสาร

“depa ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ในการทำงานเชิงดิจิทัลอย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) ได้พัฒนาระบบตามมาตรฐานที่ depa วางไว้ และได้นำมาใช้ประโยชน์ ขยายผลสู่หน่วยงานและภาคองค์กรอื่นๆต่อไป” นายพรชัย กล่าว

PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลาทำงาน ลดงานเอกสาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เบ็ดเสร็จในตัว โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ หรือ Software อื่นๆ 
        
“PSU E-Document เป็นผลงานการคิดค้นและพัฒนา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในเนื้องานของการทำเอกสารและสารบรรณโดยตรงกว่า 15 ปี ตัวระบบเป็น Workflow ช่วยในกระบวนการจัดการงานเอกสาร รวมถึงการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท ทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น ลดขั้นตอนหรือเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป

PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลาทำงาน ลดงานเอกสาร
        
อีกทั้ง ลักษณะการทำงานแบบ Free flow มีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้กับทุกขนาดองค์กร ครอบคลุมกระบวนการทำงานขององค์กรทั้งหมด ตั้งแต่การนำเอกสารเข้า การลงทะเบียนรับ การเสนอเอกสาร การพิจารณา การลงนามเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสั่งการเอกสาร และการส่งเอกสารไปยังหน่วยงานหรือบุคลากร รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ 100% เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้รวดเร็ว ลดการสูญหายของข้อมูล โดยเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบพระราชบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์
 

นอกจากนี้ระบบดังกล่าว พัฒนาตอบสนองนโยบาย ESG โดยมี Dashboard แสดงปริมาณข้อมูลการใช้งานทั้งหมด ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ผู้ใช้ติดตามนำไปวิเคราะห์ต่อได้ ตอบโจทย์องค์กรที่มีแนวคิดสร้างความยั่งยืน” ผศ. ดร.นิวัติ กล่าว
       
ทั้งนี้ PSU E-Document ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Awards (TICTA) 2023 หมวด Public Sector and Government (Digital Government) และได้รับมาตรฐาน ISO 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ ช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะองค์กร ทำให้มีการบริหารจัดการคุณภาพและบริการที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร

ดร.นที เทพโภชน์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ ด้านคำปรึกษา, ออกแบบ, พัฒนาระบบ หรือพัฒนาโปรแกรม เปิดเผยว่า สยามดีแอพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในการร่วมพัฒนา PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานดังกล่าวเพื่อการขยายผลเชิงพานิชย์ สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้งานแต่ละองค์กรได้ โดยบริษัทวางแผนการดำเนินงานทางการตลาด ในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นจากหน่วยงานบริหารงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนต่อไป 

PSU E-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลาทำงาน ลดงานเอกสาร
      
“บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับภาครัฐ จึงสามารถเข้าใจกระบวนการ และการดำเนินงาน รวมไปถึงการติดตั้งระบบให้ถูกต้อง ใช้งานได้ง่าย สนับสนุนให้รัฐบาลนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” ดร.นที กล่าว

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาโครงการ PSU E-Document กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่มีทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเช่นนี้ในตลาดเพิ่มเติม โดย PSU E-Document มีการทำงานและกระบวนการที่สอดคล้องตามหลักกฎหมายดิจิทัลต่าง ๆ ในกลุ่มของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัล อีกทั้งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ทำให้ผู้ใช้และหน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นใจและถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ส่วนตัวผมเองรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จก้าวแรกที่สำคัญยิ่งนี้