posttoday

CryMate - โลกร้อง : เทศกาลรวมมิตร สหายรักษ์โลก 2024

15 พฤษภาคม 2567

"CryMate - โลกร้อง : เทศกาลรวมมิตร สหายรักษ์โลก 2024" งานแห่งมิตรภาพบนเส้นทางสีเขียว ที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์ผสานเป็นความอบอุ่น มาร่วมกันตั้งวง Re- (Reduce Reuse Recycle & Rethink) ในกิจกรรมสุดพิเศษ 5 โซน 18-19 พฤษภาคม 2567 ที่มิวเซียมสยาม

CryMate - โลกร้องกับ 5 โซนสายกรีน:

-Green Market พบกับผู้ประกอบการสายแคร์ พร้อมกับผลิตภัณฑ์และนวัติกรรมใหม่ ๆ กว่า 70 ร้านค้า
-Workshop เหมาะกับสาย DIY เพื่อความยั่งยืน ทั้งสายแยกขยะ สายซ่อม สายเสริม
-Rethink Talk พูดคุยกับสหายรักษ์โลกคนที่คุณต้องเงี่ยหูฟัง
-Talk and Test เจาะลึกสีเขียวเข้ม พูดคุยและลงมือปฏิบัติ พร้อมกับ Music & Show 3 เวที ตลอดงาน 

-โซนอาหารเต็มอิ่ม อย่าลืมพกภาชนะมาเพื่อรับส่วนลดนะ ส่วนใครที่อยากแยกขยะอย่างจริงจัง ก็พกทุกสิ่งมาที่งานได้เลย

 

งานนี้ผู้จัดงานจัดเตรียมจุดแยกขยะพร้อม Eco Educator ไว้ตลอดงาน 
 
ส่วน "ขยะกำพร้า" ที่ลงถังไหนก็ไม่ได้ ไม่มีที่ไปสวย ๆ อย่าง reuse หรือ recycle งานนี้เราจะให้น้อง เป็นแลนด์มาร์กของเรา ด้วยแนวคิด "Eco Art Collage" ศิลปะจากขยะกำพร้า ที่ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ เราอยากชวนทุกคน Rethink อีกครั้งก่อนจัดวางน้อง ๆ อย่างสวยงาม ... พาน้อง “ขยะกำพร้า” มาได้ไม่อั้นเลยนะ
 

CryMate - โลกร้อง : เทศกาลรวมมิตร สหายรักษ์โลก 2024

 

หลักการและเหตุผล

มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีพันธกิจที่สำคัญในการเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ตามปรัชญา Play and Learn และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ซึ่งอาจมีความคิดในเรื่องของพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นสถานที่มีความรู้ แต่เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก ขาดความสนุกสนาน ดังนั้นพันธกิจที่สำคัญของมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นอกจากจะนำเสนอองค์ความรู้ผ่านรูปแบบพิพิธภัณฑ์ และยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกจากรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ และยังเป็นการชักชวนกลุ่มผู้เข้าชมที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอันเป็นเป้าหมายหลักของมิวเซียมสยามเข้ามาร่วมกิจกรรม

         

CRYMATE โลกร้องเทศกาลรวมมิตร สหายคนรักษ์โลก เป็นเทศกาลแลกเปลี่ยนด้านไลฟ์ไตล์การใช้ชีวิตที่คำนึงกระบวนการรักษ์โลก มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการจัดงานเทศกาล/กิจกรรม/นิทรรศการ ที่คำนึงถึงกระบวนการจัดงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ในสมการสำคัญคือการสร้างสมดุล ระหว่าง อรรถรสของเทศกาลการเรียนรู้ และ กระบวนการทำงานที่คำนึงความยั่งยืน โดยเลือกหยิบประสบการณ์จากครีเอเตอร์ นักออกแบบ  นักขับเคลื่อน ผู้นำทางธุรกิจที่ใช้กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมมาออกร้านเพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่เทศกาล

 

โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชนที่มีกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน  ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่  นำความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ ผ่านงานเทศกาลที่ส่งมอบประสบการณ์สร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยและปรับเข้าหาสมดุลของการรักษ์โลก (eco-friendly)  โดยมี มิวเซียมสยาม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนพื้นที่ความคิดและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงไปยังการผลิตความรู้เพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างสร้างสรรค์  และนำประเด็นด้านการสร้างวัฒนธรรมทางเลือกที่เชื่อมโยงกับวิกฤตการณ์ภาวะแวดล้อมของโลกมาแลกเปลี่ยน/ ขยายเนื้อหา ผ่านวิธีการในกระบวนทัศน์สร้างสรรค์อย่างรื่นรมย์

 

ความหมายของชื่องาน : CRYMATE โลกร้อง

CRYMATE เป็นคำพ้องเสียง กับ CLIMATE  (สภาพภูมิอากาศ, โลก)

มีความหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ชีวิตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม ในมุมมองและวิธีการต่างๆ  

เทศกาลรวมมิตร สหายคนรักษ์โลก = งานเทศกาลที่รวมทุกไลฟ์ไตล์การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ปี 2024 

ตั้งวง Re-[Reduce Reuse Recycle Rethink]

ทบทวนกระบวนการเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกไลฟ์สไตล์และโลกมีนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เสมอด้วยการที่เรา คิด Rethink อีกครั้ง เพื่อความยั่งยืน

 

วันที่จัดกิจกรรม
18-19 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-20.00 น. 
ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1

 

CryMate - โลกร้อง : เทศกาลรวมมิตร สหายรักษ์โลก 2024