posttoday

ปรากฎการณ์ไร้เงา ! “พรุ่งนี้เที่ยง ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ”

25 เมษายน 2567

วันพรุ่งนี้ 26 เม.ย.67 ชาวกรุงเตรียมไร้เงาเมื่อ “ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ” ครั้งแรกของปี 67 คาดปีนี้จะเกิดปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2 หน ส่วนอากาศอาจจะไม่ร้อนที่สุดเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ชาวกรุงเทพเตรียมพบกับปรากฎการณ์ไร้เงาเมื่อ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยว่าพรุ่งนี้เที่ยง (ประมาณ 12.16 น.) ชาวกรุงเทพจะได้สัมผัสกับปรากฎการณ์ไร้เงา จากดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 

สำหรับ กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือศีรษะพอดีในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 12:16 น. ขณะที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกหากสังเกตวัตถุกลางแดดจะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดีไม่มีเงาทอดออกมา 
 

ปรากฎการณ์ไร้เงา ! “พรุ่งนี้เที่ยง ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ”

ทั้งนี้ วันดังกล่าวจะเป็นวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ จึง อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปี   

ดวงอาทิตย์จะโคจรจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกของปี เวลาประมาณ 12:16 น. ในเวลาดังกล่าว หากสังเกตวัตถุที่อยู่กลางแดดจะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา จากนั้นไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ ก่อนจะสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567  

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่บริเวณต่างๆ ของไทย 2 ครั้ง/ปี คือช่วงเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน 
 

โดยมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไป แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน

สำหรับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลาประมาณ 12:22 น. 

ดูข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ (คลิ้ก)