posttoday

เช็กเลย ! iPhone - iPad ของคุณทนความร้อนได้แค่ไหน?

04 เมษายน 2567

เข้าเดือนเมษายนเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทย ร้อนหนักขนาดนี้ หลายคนที่ใช้ iPhone และ iPad ไปเช็กกันว่า สมาร์ทโฟนของคุณ จะทนความร้อนได้แค่ไหน หลังประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัว

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันอุณภูมิโลกเราสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เดินหน้าเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว บางวันอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียสด้วยซ้ำ 

ร่างกายคนเราร้อนแล้ว อุปกรณ์สื่อของอย่าง สมาร์ทโฟน ก็ร้อนเป็นเช่นกัน  โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์หลักของ Apple อย่าง iPhone และ iPad ซึ่งต่างก็มีขีดจำกัดในการทนความร้อนอยู่ โดยที่บางคนอาจลืมไว้ในรถหรือวางทิ้งไว้ในที่กลางแดดเป็นเวลานาน จนอาจทำให้เครื่องร้อนเกินขีดจำกัดได้
 

ขีดจำกัดความร้อนของ iPhone- iPad 

เว็บไซต์ Apple ระบุว่า iPhone และ iPad ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในสภาวะอุณหภูมิระหว่าง 0 - 35 องศาเซลเซียส และหากไม่ได้ใช้งานและปิดล็อกหน้าจอ จะเก้บไว้ได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง 45 องศาเซลเซียส ซึ่งหากอยู่ในที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนด ตัวเครื่องอาจออกอาการให้เราเห็น

อาการของเครื่องหลังโดนความร้อนที่สูงเกินขีดจำกัด

- การชาร์จทั้งแบบมีสายและไร้สายช้าลง หรือหยุดชาร์จ
- จอแสดงผลหรี่แสงลง หรือจอดับ
-สัญญาณเซลลูลาร์อ่อนลง หรืออยู่ในสถานะสัญญาณต่ำ
- ใช้แฟลชไม่ได้ชั่วคราว
- ภาพ วิดีโอ ต่าง ๆ เริ่มแสดงผลช้าลง กระตุก หรือติดขัด 

เช็กเลย ! iPhone - iPad ของคุณทนความร้อนได้แค่ไหน?

หากอุปกรณ์ของคุณร้อนเกินไป

อุปกรณ์ iOS และ iPadOS มีการป้องกันในตัวเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากอุณหภูมิภายในอุปกรณ์ของคุณเกินช่วงการทำงานปกติ อุปกรณ์ของคุณจะปกป้องส่วนประกอบภายในโดยพยายามควบคุมอุณหภูมิ
เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงเงื่อนไขและกิจกรรมเหล่านี้เนื่องจากอามีผลประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ของคุณ

นอกจากนี้ Apple ยังแนะนำว่า อย่าทิ้งอุปกรณ์ของคุณตากแดดไว้ในรถยนต์ หรือปล่อยให้อุปกรณ์ของคุณโดนแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน หากอุปกรณ์ของเราขึ้นแจ้งเตือนอุณหภูมิร้อนเกินไป ควรนำไปไว้ในที่อุณหภูมิต่ำลงเร็วที่สุด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ให้ตัวเครื่องและอุปกรณ์ภายในร้อนเกิดขีดจำกัด อาจส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพลง หรือทำให้อายุแบตเตอรี่สั้นลงได้