posttoday

ระดมเงินทุน EXIM เพิ่ม ขยายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์

04 เมษายน 2567

กรีน เยลโล่ ผู้ลงทุนและดำเนินงานระดับโลกด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ประกาศความสำเร็จในการระดมเงินทุนเพิ่มมูลค่าถึง 1.109 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการระดมเงินทุนครั้งที่สองร่วมกับ EXIM BANK ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศไทย

การระดมทุนครั้งสำคัญนี้ จะนำมาสนับสนุนโครงการโซลาร์เซลล์ ภายใต้การดูแลของบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 3 (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการโซลาร์รูฟท็อป หลังคาโรงจอดรถโซลาร์เซลล์ โซลาร์ลอยน้ำ และ โซลาร์ฟาร์ม ซึ่งคิดเป็นกำลังการติดตั้งรวมถึง 56 MWp โดยผลิตพลังงานสะอาดให้กับลูกค้าเอกชนจำนวน 34 ราย เพื่อใช้ในโรงงานหรืออาคาร ภายใต้สัญญาซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PPA) ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลง จากการทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนับเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในยุคที่ต้นทุนพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้น พร้อมยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope 2: Energy Indirect Emission) อีกด้วย 

 

 

โครงการโซลาร์เซลล์ทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย จะช่วยกระจายแหล่งพลังงานสะอาด ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิสและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ถูกลงจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์


แฟรงค์ คลุค ประธานกรรมการบริหารของ กรีน เยลโล่ ประเทศไทยและเอเชีย กล่าวว่า “กรีน เยลโล่ มุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการของเรา ด้วยการนำเสนอทางเลือกที่เห็นผล สามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยสร้างผลกำไร ไปพร้อมๆ กับการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเราจะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Scope 2) ได้อย่างมาก และในขณะเดียวกันยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า โดยความร่วมมือกับ EXIM BANKประเทศไทยในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน กรีน เยลโล่ ประเทศไทย  พร้อมยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้กับผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกในประเทศไทย โดยกรีน เยลโล่ และ EXIMBANK มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านกำไร และความยั่งยืน นอกจากนี้ ความไว้วางใจของ EXIMBANK ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความจำเป็นของโมเดลธุรกิจของเราต่อสังคม รวมถึงเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของเราในด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์”

 

ระดมเงินทุน EXIM เพิ่ม ขยายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก EXIM BANK จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยสานพลังกับพันธมิตรและลูกค้า รวมถึงกรีนเยลโล่เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม EXIM BANK จึงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ประเทศชาติ และโลกโดยรวม


กรีน เยลโล่ ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานครอบคลุมตั้งแต่การลงทุน การออกแบบไปจนถึงการขอใบอนุญาต การก่อสร้าง การดำเนินงาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา โดยทั้งหมดนี้รวมอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PPA) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ เป้าหมายของ กรีน เยลโล่ ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของรัฐบาล ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปีพ.ศ. 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593 อีกด้วย

 


เกี่ยวกับ กรีน เยลโล่

กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) เป็นส่วนหนึ่งของ กรีน เยลโล่ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฝรั่งเศส ก่อตั้งมาแล้วกว่า 16 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยนำเสนอโซลูชันด้านพลังงาน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้กับลูกค้า ด้วยการใช้พลังงานที่ลดลงและสะอาดมากขึ้น โดยในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) ได้ลงนามในสัญญาสำหรับโครงการโซลาร์เซลล์ และสัญญาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วถึง 200 สัญญา กับลูกค้ากว่า 75 บริษัท โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดย กรีน เยลโล่ ถือเป็นผู้นำด้านการสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และยังเดินหน้าขยายกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศเวียดนามและกัมพูชา