posttoday

เตือนภัย ! ค่าฝุ่นในกทม.จ่อพุ่งสูงถึงวันที่ 8 เม.ย.

03 เมษายน 2567

กทม. เตือน 2-8 เม.ย. ค่าฝุ่น กทม. มีแนวโน้มสูงขึ้น ด้วย 3 สาเหตุ แม้อัตราการระบายอากาศค่อนข้างดี แนะนำประชาชนหากมีอาการทางสุขภาพผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรปรึกษาแพทย์

(2 เม.ย.67) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2 - 8 เม.ย. ค่าฝุ่น กทม. มีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีอัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ทั้งนี้ ด้วยสาเหตุ 3 ข้อ

1. ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ทิศทางลมเป็นทิศตะวันตก ต่างจากวันอื่นๆ ที่มาจากอ่าวไทย (ลมสะอาด)

2. ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS รายงานว่า ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน พบ Hot spots ในช่วง 24 ชม. ค่อนข้างมาก 

3. วันที่ 9 - 10 เม.ย. อัตราการระบายจะลดลงจากปัจจุบันทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แต่คาดการณ์ว่าทิศทางลมจะกลับมาเป็นจากอ่าวไทย
 

เตือนภัย ! ค่าฝุ่นในกทม.จ่อพุ่งสูงถึงวันที่ 8 เม.ย.

เกณฑ์สีเหลือง (ระหว่าง 25-37.5 มคก.ลบ.ม.) ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร

เกณฑ์สีส้ม (ระหว่าง 37.6-75 มคก.ลบ.ม.) ขอให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก

ทั้งนี้หากมีอาการทางสุขภาพผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรปรึกษาแพทย์ 


ขณะที่ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

: ตรวจวัดได้ 18.3-34.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
เตือนภัย ! ค่าฝุ่นในกทม.จ่อพุ่งสูงถึงวันที่ 8 เม.ย.

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร
: ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
:  มีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่


ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
          
ในช่วงวันที่ 3-11 เม.ย. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงดี สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัว และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่

เตือนภัย ! ค่าฝุ่นในกทม.จ่อพุ่งสูงถึงวันที่ 8 เม.ย.
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครพบจุดความร้อน ในวันที่ 2 เมษายน 2567 จำนวน 10 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 เวลา 13.10 น. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
จุดที่ 2 เวลา 13.10 น. แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
จุดที่ 3 เวลา 13.10 น. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
จุดที่ 4 เวลา 13.35 น. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
จุดที่ 5 เวลา 13.35 น. แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
จุดที่ 6 เวลา 14.03 น. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
จุดที่ 7 เวลา 13.35 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
จุดที่ 8 เวลา 13.10 น. แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
จุดที่ 9 เวลา 13.10 น. แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
จุดที่ 10 เวลา 14.03 น. แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
(ทุกจุดเพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว)

        
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

เตือนภัย ! ค่าฝุ่นในกทม.จ่อพุ่งสูงถึงวันที่ 8 เม.ย.

แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
     
- แอปพลิเคชัน AirBKK
     
- www.airbkk.com
    
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
     
- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
     
- FB: กรุงเทพมหานคร
     
- แอปพลิเคชัน AirBKK
     
- LINE ALERT

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue

รายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ