posttoday

นายกเทศมนตรีนครยะลา จี้ ลงทุนระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ก่อนเดินหน้า Smart City

02 เมษายน 2567

"พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ" นายกเทศมนตรีนครยะลา ชี้ ไทยจะเดินหน้าสู่ Smart City ได้ ต้องเพิ่มการลงทุนในระบบความปลอดภัยไซเบอร์ เพิ่มการกระจายอำนาจ สร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายตระหนักรู้คุณค่าของ Data

เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ร่วมมือกับ เนชั่นกรุ๊ป แถลงข่าวการจัดงาน Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย และ งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมอาคารเพื่อการทำงานและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน

โดยภายในงานมาพร้อมการเสวนาในหัวข้อ Intelligent Security & Building เจาะลึกด้านความปลอดภัยและด้านอาคาร จากภาครัฐ หน่วยงานสมาคม และบริษัทชั้นนำ เพื่ออัพเดททิศทางภายในอุตสาหกรรม

ในการเสวนาช่วง Intelligent Security เมื่อถามว่าระดับความปลอดภัยท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นอย่างไร นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีนครยะลา ให้ความเห็นว่า ในอดีต ท้องถิ่นของทางจังหวัดยะลาเองให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ซึ่งสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เราติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยรวมถึงการเดินสายไฟเบอร์ทั่วเมืองยะลา จนในภายหลังรัฐบาลค่อยๆออกกฎระเบียบมาควบคุม ขณะที่ท้องถิ่นของจังหวัดอื่นๆ เริ่มมีความสนใจและทำตามกันมาเรื่อยๆ 

การติดตั้งกล้อง CCTV ที่ในปัจจุบันมีการเสริมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าไป เป็นหนึ่งใน Solution ที่สามารถเชื่อมต่อบ้าน เมือง และชุมชนได้ ซึ่งข้อดีของระดับท้องถิ่นคือ ทุกที่ทำตามๆกันหมด แต่ความเข้าใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ยังมีน้อย

ในกรณีของจังหวัดยะลา เรายังใช้การบินโดรน เพื่อช่วยระบุพิกัดให้ชัดเจนในระดับท้องถิ่น ซึ่งในจุดนี้สามารถช่วยเชื่อมต่อแต่ละเรื่องให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว อย่างไรก็ตาม เรายังติดเรื่องงบประมาณ ซึ่งทางท้องถิ่นเรากำลังจะเริ่มขอ เพื่อสร้างระบบเชื่อมต่อระบบดับเพลิงและระบบภัยพิบัติในอนาคต

ประเด็นสำคัญคือ การสร้างความตระหนักรู้ และการกระจายอำนาจ ซึ่งระบบความปลอดภัยไซเบอร์ หลายฝ่ายยังไม่เห็นคุณค่าในแง่ของข้อมูล ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ AI อาศัยแค่กล้อง CCTV ธรรมดาไม่ได้หรือ? ซึ่งจากประสบการณ์ ตนเคยติดกล้อง CCTV 400 ตัว และต้องอาศัยกำลังคนเฝ้าจำนวนมากสังเกตการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงอย่างนั้น ก็ยังสังเกตได้ไม่ครบทุกจุด AI จึงเป็นขุมกำลังสำคัญที่จะช่วยทุ่นแรงตรงนี้ได้มาก 

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเดินหน้าไปถึงขั้น Smart City เราต้องลงทุนในเรื่องระบบความปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น เพราะในปัจจุบันข้อจำกัดของรัฐยังมีอยู่มาก ขาดการกระจายอำนาจ รวมถึงยังมีขั้นตอนการอนุมัติที่ล่าช้า

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าด้านไหนถือเป็นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้สึกสบายใจ ไม่ใช่แค่ทางด้านกายภาพ แต่รวมถึงเรื่องจิตใจด้วย โดยเฉพาะความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก เราคงเคยเห็นกรณีเรื่องคลิปหลุด หรือข้อมูลส่วนตัวหลุด กรณีดังกล่าวสร้างความสูญเสียทางด้านจิตใจผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างมหาศาล ซึ่งสิ่งที่เราต้องต่อยอดคือ จะทำอย่างไรเพื่อให้คนส่วนใหญ่เกิดความตระหนักรู้ และระบบรักษาความปลอดภัยมีราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง