posttoday

รัฐเข้มฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ ดึงเอกชนร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน

30 มีนาคม 2567

หวั่นกระทบท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ! “รมว. พล.ต.อ.พัชรวาท” สั่งคุมเข้มฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ ตลอดช่วงสงกรานต์ พร้อมจับมือ BOI ดึงภาคธุรกิจเอกชนร่วมแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะออกมาร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง

โดยพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างจริงจัง เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ป้องกัน จับกุมการเผาป่า และควบคุมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างยั่งยืน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการจัดการป่า เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามมาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อาทิ การสนับสนุนการก่อสร้างแนวกันไฟป่าเปียก การก่อสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น การสนับสนุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า ค่าฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนใจสนับสนุนโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์จากทาง BOI เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกบัตร กรณีโครงการลงทุนใหม่ เพิ่มวงเงินจากโครงการที่ได้รับยกเว้นอยู่เดิม วงเงินยกเว้นภาษีฯ 200% นับจากเงินลงทุนที่จ่ายจริงในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นตามที่ BOI กำหนด