posttoday

1 ปี ขยับ 50 อันดับ กทม.ติดอันดับ 20 หน่วยงานโปร่งใสด้านก่อสร้าง

13 มีนาคม 2567

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เปิดเผยข้อมูลหน่วยงานโปร่งใสด้านก่อสร้าง ปี 2566 กทม.ขยับมาอยู่ที่ 20 ดีกว่าเดิม 50 อันดับ ชวนประชาชนใช้ Traffy Fondue ร่วมตรวจสอบโครงการ

(13 มี.ค. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับฟังการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ระดับจังหวัด นำร่องระยะที่ 2 ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า  

1 ปี ขยับ 50 อันดับ กทม.ติดอันดับ 20 หน่วยงานโปร่งใสด้านก่อสร้าง

สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีสมาชิก 19 ประเทศ ซึ่งโครงการ CoST เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ด้วยเหตุนี้สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโครงการ CoST ของประเทศไทย จึงได้สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) จึงได้คัดเลือก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดนำร่อง

โดยโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการ CoST ในระดับจังหวัด “กรุงเทพมหานคร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการเปิดเผยข้อมูล มีโครงการที่เข้าร่วม 25 โครงการ 

1 ปี ขยับ 50 อันดับ กทม.ติดอันดับ 20 หน่วยงานโปร่งใสด้านก่อสร้าง

ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดเผยข้อมูลแล้วทั้งสิ้น 22 โครงการ และมีโครงการที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลบนระบบ CoST จำนวน 3 โครงการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ร้อยละ 93.66 เมื่อเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลโครงการ CoST ของกรุงเทพมหานคร พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 20 จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2665 มีการเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ยอยู่ในลำดับที่ 75

1 ปี ขยับ 50 อันดับ กทม.ติดอันดับ 20 หน่วยงานโปร่งใสด้านก่อสร้าง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดเผยว่า ความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้น ๆ ของนโยบาย เพราะเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่ง CoST เป็นโครงการระดับนานาชาติที่มีหลายหน่วยงานร่วมมือกัน ทั้งกรมบัญชีกลาง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน สถานทูตอังกฤษ และ UNDP เป็นการเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่โดยในปีต่อไปจะเพิ่มโครงการที่เข้าร่วมกว่า 50 โครงการ ซึ่งเราตั้งเป้าหมายเป็นจังหวัดที่มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในลำดับเลขตัวเดียวให้ได้ และเราจะจริงจังเรื่องความโปร่งใสในทุกมิติและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบร่วมกัน

“หัวใจหลักคือ Traffy Fondue ที่ผ่านมาประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนมากว่า 500,000 เรื่อง ดังนั้นหากมีเรื่องใดที่อยากให้ กทม. ปรับปรุงหรือพบความไม่โปร่งใสต่างๆ สามารถแจ้งเข้ามาได้ เราจะมีการติดตามและนำข้อมูลไปปฏิบัติอย่างใกล้ชิด หากเป็นงานก่อสร้างในพื้นที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานได้ ต่อไปจะพัฒนาเป็น QR Code ที่จะให้ข้อมูลประชาชน ดังนั้นทุกอย่างมาจากภาษีประชาชน เรามาทำงานเพื่อรับใช้ประชาชน ทุกอย่างเราต้องช่วยกันดูแลเพื่อทำให้เมืองนี้ดีขึ้น” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

1 ปี ขยับ 50 อันดับ กทม.ติดอันดับ 20 หน่วยงานโปร่งใสด้านก่อสร้าง

ด้าน นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับกรุงเทพมหานครที่สามารถนำโครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST ขยับอันดับจากปี 65 ได้อันดับที่ 75 เมื่อนำร่องในโครงการ CoST โดยในปี 66 เลื่อนขึ้นมาสู่อันดับที่ 20 ขอให้ดำเนินการโครงการนี้ต่อไปเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษี
1 ปี ขยับ 50 อันดับ กทม.ติดอันดับ 20 หน่วยงานโปร่งใสด้านก่อสร้าง