posttoday

กทม.เชิญเจ้าของอาคารและคนเดินถนนชี้แจงจัดระเบียบแผงลอย

29 กุมภาพันธ์ 2567

กรุงเทพมหานคร เชิญเจ้าของบ้าน ร้านค้าหาบเร่ พร้อมชี้แนะการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า ชี้เจ้าหน้าที่ เป็นที่พึ่งพาของประชาชน มีหลักการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องกรุงธน 3 ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี 

กทม.เชิญเจ้าของอาคารและคนเดินถนนชี้แจงจัดระเบียบแผงลอย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นบุคคลที่อยู่ในเครื่องแบบ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามกรอบข้อบังคับหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นที่พึ่งพาของประชาชน มีหลักการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม จากข่าวกรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบึงกุ่ม ถูกผู้ค้าทำร้ายในขณะปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าที่จอดรถยนต์ขายสินค้าบริเวณถนนนวลจันทร์เคลื่อนย้ายรถยนต์ออกไปนั้น โดยผู้ค้าได้พูดจาด่าทอ ข่มขู่ด้วยการใช้มีด และสาดน้ำใส่ร่างกาย แต่เจ้าหน้าที่เทศกิจท่านนั้น มีความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่มีการตอบโต้ใดๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกท่านทั้ง 50 สำนักงานเขตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในแนวทางเดียวกันทำงานเพื่อประชาชนและกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทำการค้าจุดผ่อนผัน 86 จุด ผู้ค้า 4,541 ราย ประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าแล้ว 55 จุด ผู้ค้า 3,440 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาประกาศ 31 จุด ผู้ค้า 1,101 ราย 

กทม.เชิญเจ้าของอาคารและคนเดินถนนชี้แจงจัดระเบียบแผงลอย
 

เจ้าพนักงานจราจรไม่เห็นชอบ 9 จุด ผู้ค้า 692 ราย ส่วนพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน 544 จุด ผู้ค้า 13,210 ราย ที่ผ่านมาได้มีการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า โดยยกเลิกจุด ยุบรวมจุด และย้ายเข้าพื้นที่เอกชน ซึ่งในปี 2567 จะดำเนินการยกเลิกจุดหรือยุบรวมจุด 110 จุด ผู้ค้า 1,338 ราย ในพื้นที่ทำการค้าที่มีผู้ค้าจำนวนน้อยราย โดยได้จัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าให้เข้าไปทำการค้าในจุดที่กำหนดไว้ ในปี 2566 ดำเนินการจัดทำ Hawker Center แล้ว 39 จุด ใน 29 เขต รองรับผู้ค้าได้ 2,826 ราย หยุดดำเนินการ 5 จุด คงเหลือ 34 จุด ส่วนในปี 2567 จะจัดหาสถานที่เพื่อจัดทำ Hawker Center เพิ่มเติมอีก 28 จุด ใน 26 เขต รองรับผู้ค้าได้ 1,500 ราย 

กทม.เชิญเจ้าของอาคารและคนเดินถนนชี้แจงจัดระเบียบแผงลอย

จากนั้นได้รายงานการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ พ.ศ.2566 ใน 6 กลุ่มเขต

"ขอให้ทุกสำนักงานเขตมีพื้นที่ทำการค้าหรือจุดผ่อนผัน ในจำนวน 86 จุด ดำเนินการด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของการขยายระยะเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ พ.ศ.2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ขอให้ทุกสำนักงานเขตนำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมคิวอาร์โค้ดไปติดประกาศในพื้นที่ทำการค้า รวมถึงอาคารที่มีการทำการค้าอยู่ด้านหน้า นอกจากผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว  
กทม.เชิญเจ้าของอาคารและคนเดินถนนชี้แจงจัดระเบียบแผงลอย