posttoday

"นายกเศรษฐา" เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพื่อหนุนการท่องเที่ยวเต็มศักยภาพ

29 กุมภาพันธ์ 2567

นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเต็มศักยภาพ โดยไทยพร้อมจัดกิจกรรม “AIR-MAZING THAILAND” เป็นอีกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางในระดับภูมิภาค

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศตั้งเป้าให้ไทยเป็นที่ 1 ของภูมิภาค โดยระบุวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 8 ด้าน และ 1 ใน นั้น คือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) (โดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงถึงแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคในวันที่ 1 มีนาคม 2567) 

พร้อมกันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับแนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย พร้อมนำเสนอศักยภาพการให้บริการของสนามบินหลากหลายแห่งในเมืองรอง ผ่านการจัดงาน “AIR-MAZING THAILAND : THE AMAZING AIRLINE FAM TRIP” ระหว่างวันที่ 2-5 เม.ย. 2567 เพื่อสำรวจศักยภาพและความพร้อมของ “สนามบินนานาชาติ” เพื่อรองรับจำนวน และอำนวยความสะดวกการขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่ 
 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเห็นถึงการดึงศักยภาพของไทย ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ด้วยการกระตุ้นไปที่ข้อต่อแก้ไขจุดอ่อน อำนวยความสะดวกให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงต้องการส่งเสริมจุดแข็ง ที่ไทยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ สามารถเดินทางไปยังศูนย์กลางเศรษฐกิจทั่วโลก มียุทธศาสตร์เมืองหลัก เมืองรอง ที่สามารถต่อยอดเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทาง และในโอกาสนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับลูกต่อจากนโยบายดังกล่าวดำเนินการจัดงาน AIR-MAZING THAILAND : THE AMAZING AIRLINE FAM TRIP” ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567 เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเดินทางสำรวจศักยภาพและความพร้อมของสนามบินนานาชาติในไทย 

โดยได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการสายการบินพันธมิตร ร่วมสำรวจ เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างสายการบินและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ถือเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมของสนามบินหลากหลายแห่งในเมืองรอง ในการรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศ การจัดสรรช่วงเวลาบิน (Slot) รวมทั้ง มีความพร้อมในการเปิดเส้นทางการบินแห่งใหม่ ซึ่งจากการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีผู้ประกอบการสายการบินให้ความสนใจกันเป็นจำนวนกว่า 30 สายการบิน มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 15 สายการบิน แสดงซึ่งศักยภาพแล้วความพร้อมให้การเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคของประเทศไทย
 

“นายกรัฐมนตรีเห็นถึงความพร้อม ศักยภาพของไทย ในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางระดับภูมิภาค โดยรัฐบาลจะสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าจะเป็นอีกเครื่องยนต์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างก้าวกระโดด เพราะการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบินนอกจากจะมีประโยชน์สนับสนุนการท่องเที่ยวแล้ว ยังต่อยอด ผลักดันความก้าวหน้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอื่นอีกด้วย” นายชัย กล่าว