posttoday

เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ลดแรงงานคน เก็บขยะได้ 1 แสนชิ้น/วัน

24 กุมภาพันธ์ 2567

กทม.โชว์ นวัตกรรมเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิบัติการในแม่น้ำเจ้าพระยา ลดปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล สามารถเก็บขยะได้วันละ 50,000 – 100,000 ชิ้น ไทยเป็น 1ใน แม่น้ำ 15 สายของโลก

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการความร่วมมือการจัดการขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเครื่องอินเตอร์เซพเตอร์ หรือเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินการโดยองค์กร The Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ลดแรงงานคน เก็บขยะได้ 1 แสนชิ้น/วัน

โดยโครงการฯ จะทำการติดตั้งเครื่องอินเตอร์เซพเตอร์ (Interceptor) ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม และนำเรือขนถ่ายลำเลียงขยะ ติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บขยะ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 – มกราคม 2568 และรถบรรทุกขนถ่ายลำเลียงขยะ จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2567 ซึ่งขยะที่จัดเก็บได้จะนำไปศึกษาวิจัยปริมาณขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่การปฏิบัติงานตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนา ระยะทางประมาณ 34กิโลเมตร จัดเก็บทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ และกลางแม่น้ำเจ้าพระยา 

เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ลดแรงงานคน เก็บขยะได้ 1 แสนชิ้น/วัน

วัชพืชและขยะที่จัดเก็บได้จะนำไป ขึ้นที่ท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ 

1 ปากคลองบางกอกน้อย (ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์) 

2 ใต้สะพานพุทธ(คลองโอ่งอ่าง) 

3 ใต้สะพานพระราม 9 (ฝั่งพระนคร) 
 

เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ลดแรงงานคน เก็บขยะได้ 1 แสนชิ้น/วัน

จากนั้นจะนำวัชพืชและขยะไปกำจัดที่สถานีกำจัดมูลฝอยหนองแขม ประเภทมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ส่วนใหญ่เป็นวัชพืชและผักตบชวา โดยเฉพาะฤดูฝนหรือ ฤดูน้ำหลาก (ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม) จะมีผักตบชวาจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถจัดเก็บได้หมดอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น อีกทั้งกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดสุดท้ายที่มีมูลฝอยและวัชพืชลอยออกสู่อ่าวไทย 

กำหนดเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30– 16.30 น. เป็นประจำทุกวัน ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ พบว่ามีปริมาณทั้งหมด 3,146.16 ตัน เฉลี่ยวันละ 8.62 ตัน (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565) นอกจากนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาเป็นพิเศษ บริเวณสถานที่สำคัญ ๆ เช่น หน้าวัดอรุณราชวราราม ท่าน้ำศิริราช เป็นต้น
เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ลดแรงงานคน เก็บขยะได้ 1 แสนชิ้น/วัน
สำหรับการทำงานของเครื่อง Interceptor ประกอบด้วย แผงทุ่นลอยน้ำที่โยงติดกับโรงเก็บขยะ มีลักษณะคล้ายแพเรือที่ทอดสมออยู่ในแม่น้ำ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์และทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง 

ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม คิดค้นโดยองค์กร The Ocean Cleanup (TOC) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก ดำเนินการด้านการจัดการขยะในทะเลจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นเครื่องดักขยะ ที่ช่วยลดปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล สามารถเก็บขยะได้วันละ 50,000 – 100,000 ชิ้น ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ในแม่น้ำ 15 สายของโลกที่จะมีนวัตกรรมดังกล่าวมาปฏิบัติการเพื่อลดขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและเสริมสร้างความตระหนักให้กับสาธารณชนในการลดการทิ้งขยะลงแม่น้ำซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ลดแรงงานคน เก็บขยะได้ 1 แสนชิ้น/วัน เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ลดแรงงานคน เก็บขยะได้ 1 แสนชิ้น/วัน