posttoday

วิสัยทัศน์ สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

20 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดวิสัยทัศน์ พร้อมประวัติ สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล “เสี่ยต้อยติ่ง “ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัยผู้ก่อตั้งเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี หวังยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกในภาคอีสาน

นายกองเอก สุวิทย์  พิพัฒนวิไลกุล หรือ เสี่ยต้อยติ่ง เศรษฐีเมืองอุดรธานี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย และอดีตกุนซือรัฐมนตรีหลายกระทรวง ผู้ก่อตั้งเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 56 ของประเทศ มุ่งมั่นยกระดับเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ NeEC เทียบเท่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

โดยนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่ประเทศ CLMVT และจีนตอนใต้ และอยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคายห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานีเพียง 14 กิโลเมตรเท่านั้น ตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ไทย-ลาว-จีน จึงเป็นโอกาสดึงดูดนักลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในนิคมฯ มากขึ้น และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 2,170 ไร่ ดำเนินการโดย บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 มูลค่าการลงทุนโครงการประมาณ 1 แสนล้านบาท และคาดการณ์ว่าสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท และจ้างงานได้ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคนต่อปี และสร้างรายได้ให้กับภาครัฐประมาณ 15,0000 - 20,000 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันมีลูกค้าแล้ว 8 ราย

วิสัยทัศน์ สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

ประวัติ สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย ทำงานการเมืองในฐานะกุนซือมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ตั้งแต่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์, ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

วิสัยทัศน์ สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม