posttoday

"คาร์บอนเป็นศูนย์" มิติใหม่นักกีฬาไทย ตลอดปีลดการปล่อยคาร์บอน 111 ตัน

07 กุมภาพันธ์ 2567

มิติใหม่ "นักกีฬาไร้คาร์บอน" บางจากร่วมหนุนการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ผ่านการชดเชยคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ ที่เกิดจากการเดินทางไปแข่งต่างประเทศ และการใช้ชีวิตประจำวันตลอดทั้งปีด้วยคาร์บอนเครดิตผ่านการซื้อขายใน Carbon Markets Club เป็นจำนวน 111 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

นักกีฬาก็ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ เช่นเดียวกับกลุ่มนักกีฬาแบดมินตันมือระดับโลกจากบ้านทองหยอด อย่างเมย์ - รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิง อันดับ 8 ของโลก , วิว - กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชาย อันดับ 8 ของโลก และแชมป์โลกชายเดี่ยวเมื่อปีที่แล้ว ที่ร่วมกับบางจาก ลดการปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ
 

\"คาร์บอนเป็นศูนย์\" มิติใหม่นักกีฬาไทย ตลอดปีลดการปล่อยคาร์บอน  111 ตัน

"บางจากฯ ได้สนับสนุนให้เป็น "นักกีฬาไร้คาร์บอน" กลุ่มแรกของไทย ผ่านการชดเชยคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ส่วนบุคคลที่เกิดจากการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่าง ๆ" นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว

"รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันตลอดทั้งปีด้วยคาร์บอนเครดิตผ่านการซื้อขายใน Carbon Markets Club เป็นจำนวน 111 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ นับเป็นต้นแบบของนักกีฬาที่มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการใช้ชีวิตประจำวันและภารกิจต่างๆ และชดเชยให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการมีส่วนร่วมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก"  

ในขณะเดียวกัน นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัทฯ ต้อนรับทีมนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกของไทยจากโรงเรียนบ้านทองหยอด นำโดย โค้ชเป้ ภัททพล เงินศรีสุข และ เมย์ - รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิง อันดับ 8 ของโลก วิว - กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชาย อันดับ 8 ของโลก และ จิว - ลลินรัศฐ์ ไชยวรรณ นักแบดมินตันหญิง อันดับ 38 ของโลก ที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณบางจากฯ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านทองหยอดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2558
 

\"คาร์บอนเป็นศูนย์\" มิติใหม่นักกีฬาไทย ตลอดปีลดการปล่อยคาร์บอน  111 ตัน

สำหรับปี 2567 บางจากฯ สนับสนุนนักกีฬาทั้งสามคนของบ้านทองหยอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกีฬาแบดมินตันและการชดเชยคาร์บอนในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางไปแข่งขันแบดมินตันในรายการต่าง ๆ รวมถึงมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสในเดือนกรกฎาคม

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฯ ในการมีส่วนร่วมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ลด ละ เริ่ม - ลด รอยเท้าคาร์บอน ละ การสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม และ เริ่ม ได้แล้วตั้งแต่วันนี้และทุก ๆ วัน" เพื่อร่วมบรรเทาวิกฤติภูมิอากาศอันเป็นประเด็นสำคัญของโลก