โพสต์ทูเดย์ : RSS feeds

RSS feeds

บริการ RSS คืออะไร?

RSS (Really Simply Syndication) เป็นบริการบนเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา XML ส่งหัวข้อข่าว และโปรยข่าวจากเว็บไซต์ต่างๆ มาแสดงบนหน้าเว็บไซต์หรือโปรแกรมการอ่านของคุณ เมื่อคุณคลิกลิงค์ก็จะนำคุณไปสู่หน้าแสดงรายละเอียดข่าวในเว็บไซต์เจ้าของข่าวนั้นๆ โดยที่หัวข้อข่าวและโปรยข่าวจะ update ตามเว็บไซต์เจ้าของข่าวโดยอัตโนมัติ

XML คือรูปแบบข้อมูลที่มี โครงสร้างที่เอื้อต่อการแลก เปลี่ยนข้อมูลในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดย W3C XML ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อมาแทนที่ HTML แต่ถูกพัฒนาขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างจาก HTML ซึ่งความแตกต่างระหว่าง XML กับ HTML คือ XML ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูล, ให้ความสนใจว่าข้อมูลคืออะไร และมีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลในระบบที่ แตกต่างกัน (Incompatible System) ส่วน HTML ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลและให้ความสนใจในรูปแบบของการแสดงข้อมูล

วิธีการรับ RSS

คุณสามารถคัดลอก ให้คัดลอก (copy) URLs ไปเพิ่มในฟังก์ชั่นรับ RSS ที่เว็บเบราวเซอร์, โปรแกรมอ่าน RSS, บล๊อคหรือเว็บ Social Network เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถติดตามข่าวและข้อมูลจากโพสต์ทูเดย์ดอทคอมได้ตลอดเวลา

บริการ RSS โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

หัวข้อ
Copy URLs ไปยัง RSS Reader
ข่าวการเมือง
ไลฟ์สไตล์
เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
การเงิน-หุ้น
บ้าน-คอนโด
ประชาคมอาเซียน
ธรรมะ-จิตใจ
ประชาสัมพันธ์

เงื่อนไขการใช้บริการ RSS

ผู้ใช้บริการ RSS ต้องอ่านและตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ RSS ก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ RSS ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการใช้บริการ RSS

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เป็นสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Society for Online News Providers (SONP)) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นโยบายของ SONP กำหนดไว้ว่า RSS เป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เว็บไซต์อื่นสามารถรับข่าวจากผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้