posttoday

สนุกกับสระว่ายน้ำส่วนตัวในบ้าน

25 มกราคม 2560

สมัยนี้การมีสระว่ายน้ำในบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้างและระบบหมุนเวียนน้ำซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบตามเงื่อนไขของแต่ละบ้าน

โดย...นิตยสารบ้านและสวน

สมัยนี้การมีสระว่ายน้ำในบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้างและระบบหมุนเวียนน้ำซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบตามเงื่อนไขของแต่ละบ้าน ครั้งนี้ “บ้านและสวน” จึงรับอาสามาสานฝันให้ทุกครอบครัวได้สนุกกับกิจกรรมเอาต์ดอร์ มีสระว่ายน้ำใสๆ ตามแบบที่ต้องการไว้พักผ่อนสบายๆ ในรั้วบ้านของคุณเอง

เช็กความต้องการ

ถ้าสระว่ายน้ำคือพื้นที่ในฝันสำหรับบ้านสร้างใหม่แล้ว จำเป็นต้องแจ้งความต้องการกับสถาปนิกตั้งแต่แรก เพื่อจะได้วางแผนงานโครงสร้างการออกแบบและก่อสร้างไปพร้อมขั้นตอนการสร้างบ้าน แต่หากสระว่ายน้ำเป็นส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมทีหลัง ต้องเช็กบริเวณบ้านในส่วนที่ต้องการติดตั้ง โดยให้เผื่อพื้นที่รอบๆ สระออกไปอย่างน้อย 1 เมตรสำหรับเดินงานระบบ

เรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษ คือขนาดของสระที่เหมาะสมกับการว่ายน้ำ โดยต้องมีความยาวเพียงพอสำหรับแต่ละรอบของการว่าย และกว้างพอที่แขนทั้งสองข้างจะวาดออกไปโดยไม่ชนขอบสระ โดยสระสำหรับเด็กควรมีขนาดอย่างน้อย 3x5 เมตร ลึก 70-90 เซนติเมตร ส่วนสระสำหรับผู้ใหญ่ ควรมีความลึก 1.2-1.5 เมตร และสระสำหรับการออกกำลังกายควรมีขนาดอย่างน้อย 2.5x10 เมตร หรือหากเป็นสระสำหรับเล่นเพื่อนันทนาการ ขนาดขั้นต่ำควรอยู่ที่ 4x8 เมตร

สนุกกับสระว่ายน้ำส่วนตัวในบ้าน

เลือกทำสระว่ายน้ำโครงสร้างแบบใดดี

ถึงหน้าตาจะเป็นสระว่ายน้ำเหมือนกัน แต่มีเบื้องหลังโครงสร้างที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสำเร็จรูป และแบบไลเนอร์ แต่ละแบบมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าแบบไหนเข้ากับความต้องการของตนมากที่สุด

งานระบบในสระว่ายน้ำ

งานระบบเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งระบบหมุนเวียนสำหรับลำเลียงน้ำไปบำบัดและการฆ่าเชื้อโรคผ่านทางระบบบำบัดน้ำ ดังนั้นสองส่วนนี้จึงต้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้น้ำในสระปลอดเชื้อโรคตามค่ามาตรฐานและสุขลักษณะที่ดีของผู้ใช้งาน

ระบบหมุนเวียนน้ำในสระว่ายน้ำ

ระบบน้ำล้น (Overflow) ผิวน้ำเสมอกับระดับขอบสระน้ำในสระจะล้นออกมาที่รางซึ่งอยู่โดยรอบ น้ำที่ล้นออกมาจะลำเลียงมาตามท่อน้ำ แล้วมาพักที่ถังพัก ก่อนปั๊มเข้าสู่เครื่องกรองน้ำต่อไป

ระบบสกิมเมอร์ (Skimmer) ผิวน้ำจะต่ำกว่าระดับขอบสระ น้ำจากสระจะเข้าสู่การบำบัดทางช่องข้างผนัง หรือ Skimmer Box ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องกรองสำเร็จรูปติดตั้งข้างสระได้เลย โดยไม่ต้องเดินท่อน้ำ