กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ทำเลบ้านหรูโซนตะวันออก

  • วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 10:30 น.

กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ทำเลบ้านหรูโซนตะวันออก

เรื่อง สุรเชษฐ กองชีพ

พื้นที่ตามแนวถนนที่ได้รับความสนใจหรือมีผู้ประกอบการเข้าไปเปิดขายโครงการใหม่ค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา คือ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า หรือที่เรียกกันว่า ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ เปิดใช้บริการแบบเต็มรูปแบบมาได้ระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561

ถนนเส้นนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาที่ดินและตลาดที่อยู่อาศัยตลอดแนวเส้นทาง แต่เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนในปี 2561 เพราะมีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายมากมายในปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ถนนเส้นนี้ยังไม่เปิดให้บริการจึงอาจมีผลให้ผู้ซื้อบางส่วนยังไม่ตัดสินใจซื้อ อัตราการขายจึงไม่สูงมากนัก ในขณะที่จำนวนโครงการเปิดขายใหม่มีมากแบบชัดเจนในปี 2561

จำนวนบ้านจัดสรรที่ยังคงเปิดขายอยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ รวมทั้งถนนสายหลัก สายรอง หรือซอยที่แยกออกจากถนนเส้นนี้ด้วย เช่น ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก เป็นต้น ณ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,070 ยูนิต โครงการทั้งหมดเปิดขายในปี 2561 เพราะถนนเส้นนี้เพิ่งเปิดให้ใช้ได้ในปีนั้น

สำหรับอัตราการขายเฉลี่ยของโครงการทั้งหมดในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 30% เพราะด้วยสภาพของถนนก่อนหน้านี้และด้วยราคาขายของโครงการที่อยู่บนถนนเส้นนี้ค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ มากในระดับหนึ่ง เพราะราคาที่ดินที่ค่อนข้างสูงมีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใหม่จึงเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการหลายรายส่งผลให้ราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนที่เป็นที่ดินตาบอดราคาที่ดินต่ำกว่า 1 หมื่นบาท/ตารางวา และเพิ่มขึ้นเป็น 6-7 หมื่นบาท/ตารางวา

แต่เมื่อถนนเส้นนี้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบสักระยะอาจจะมีผลให้ราคาที่ดินขึ้นไป 1 แสนบาท/ตารางวาหรือมากกว่านี้ได้ในอนาคต เพราะถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนเส้นทางอื่นๆ หลายเส้นทาง ซึ่งส่งผลให้การเดินทางของคนที่อยู่บนถนนเส้นนี้มีความสะดวกในการเดินทาง

บ้านเดี่ยวในพื้นที่นี้ทั้งหมดเปิดขายในระดับราคาที่มากกว่า 7.5 ล้านบาท/ยูนิตขึ้นไป แต่ส่วนใหญ่จะเปิดขายกันที่มากกว่า 10 ล้านบาท/ยูนิต โดยบ้านเดี่ยวที่มีราคาขายสูงที่สุดคือมีราคาขายที่ประมาณ 45 ล้านบาท/ยูนิต ขณะที่ทาวน์เฮาส์ประมาณ 70% ของจำนวนทาวน์เฮาส์ทั้งหมด 571 ยูนิตเปิดขายในระดับราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท/ยูนิต โดยทั้งหมดอยู่บนถนนวงแหวนรอบนอกหรือถนนที่แยกออกจากถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ส่วนโครงการทาวน์เฮาส์ที่อยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่มีราคาขายเริ่มต้นที่มากกว่า 7.5 ล้านบาท/ยูนิตทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงราคาที่ดินที่สูงมากบนถนนเส้นนี้จนราคาทาวน์เฮาส์แตกต่างจากโครงการที่อยู่บนถนนเส้นอื่นๆ แบบชัดเจน

แม้ว่าในปัจจุบัน ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2562 อัตราการขายของโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในพื้นที่นี้จะมีไม่มากนัก โดยทาวน์เฮาส์ทั้งหมดขายไปได้ประมาณ 31% และบ้านเดี่ยวขายไปได้ประมาณ 21% เพราะพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ใหม่ที่เพิ่งจะมีการเปิดให้ใช้บริการ การรับรู้ของคนในพื้นที่โดยรอบอาจจะยังไม่มาก อีกทั้งการที่ราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ จึงอาจจะยังไม่ได้สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ซื้อที่ยังสามารถเลือกซื้อโครงการในพื้นที่อื่นๆ ได้อยู่

แต่เชื่อแน่ว่าภายในปีนี้จะมีอัตราการขายเพิ่มมากขึ้น และน่าจะมีโครงการเปิดขายใหม่มากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อถนนเปิดใช้งานได้ตลอดทั้งเส้นทางจะช่วยให้คนเห็นศักยภาพและความน่าสนใจของถนนเส้นนี้ พื้นที่ตามแนวถนนเส้นนี้จะยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการได้ต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ