ทำไมต้องจ่าย !!???

  • วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 18:15 น.

ทำไมต้องจ่าย !!???

โดย..สมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

ปัญหา “ทำไมต้องจ่าย !!???” วนกลับมาอีกครั้งสำหรับชาวคอนโดป้ายแดง เหตุเพราะยังขาดความเข้าใจในการอยู่อาศัยร่วมกัน เนื่องจากคอนโดเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันอยู่หลายรายการ เริ่มกันตั้งแต่ทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลางที่มีปัญหาถกเถียงกันตั้งแต่แรกเข้า ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการในพื้นที่หรือทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวมเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมภายในชุมชน ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต โดยมีฝ่ายจัดการนิติบุคคลอาคารชุดทำหน้าที่บริหารจัดการชุมชน ทั้งคอยให้บริการดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกภายในชุมชน

ถัดมาทำไมต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยอาคารชุด ซึ่งเรื่องนี้มีความจำเป็นต้องจ่ายอย่างยิ่ง เมื่อไรที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นเจ้าของร่วมหรือผู้อยู่อาศัยก็ไม่ต้องกังวล บริษัทที่รับประกันภัยไว้จะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนการชำระค่าเบี้ยประกัน ก็จะคิดตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องจะมีต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางที่เอาประกันนั้นๆ ผ่านทางนิติบุคคลอาคารชุด โดยเบี้ยประกันภัยจะจัดเก็บตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งจัดเก็บแยกจากค่าใช้จ่ายส่วนกลาง โดยคุ้มครองค่าเสียหายต่ออาคารโครงสร้างและ/หรือทรัพย์สินส่วนกลาง ความสูญเสียทรัพย์ส่วนบุคคลในห้องชุด และความรับผิดชอบของอาคารชุดต่อบุคคลภายนอก

อีกปัญหาที่ถูกถามบ่อยว่าทำไมต้องจ่ายเงินกองทุนคอนโด ซึ่งเป็นเงินที่นิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บตามกฎหมายอาคารชุด ที่กำหนดให้ กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดเตรียมเงินจำนวนหนึ่งไว้สำหรับใช้ในการจัดการบริหารชุมชน เข้าใจง่ายๆ คือเป็นการเก็บรวมรวบเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินของเจ้าของร่วมหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชนนี่แหละเสมือนเป็นเงินเก็บอีกก้อนหนึ่ง หากทุกคนร่วมกันดูแล ใส่ใจ ในทุกพื้นที่ส่วนกลางที่เข้าไปใช้ ก็จะไม่ต้องเดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในภายหลัง

ปิดท้ายด้วย ทำไมต้องจ่ายค่ารักษามาตรวัดน้ำ ข้อสงสัยนี้ถูกยกขึ้นมาสอบถามบ่อยครั้ง ตั้งกระทู้ถามกันในโลกโซเชียลเลยก็มี ทั้งนี้มาตรวัดน้ำของคอนโดนั้นมีการแยกเป็นแต่ละห้องออกมาจากมาตรวัดน้ำหลักของคอนโดต่างจากมาตรวัดน้ำตามบ้าน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้ในครั้งแรกกับโครงการ โดยจะระบุไว้ในรายการทรัพย์ส่วนกลางอันอยู่ในข้อบังคับของอาคารชุด ซึ่งเป็นข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ ในสัญญาจอง/สัญญาจะซื้อจะขายที่ ผู้ซื้อห้องชุดได้ทำสัญญาไว้ โดยมีข้อความที่ระบุทำนองว่า “... ผู้จะซื้อรู้อยู่แล้วว่าโครงการอาคารชุดแห่งนี้ จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 จึงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของอาคารชุด ตามมติที่ประชุมใหญ่...”

ดังนั้นเจ้าของร่วมจึงมีหน้าที่ชำระค่ารักษามาตรวัดน้ำตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตามมติที่ประชุมใหญ่กำหนด ซึ่งการกำหนดค่ารักษามาตรวัดน้ำ ถือเป็นการร่วมกันรักษาทรัพย์ส่วนกลาง หากไม่จ่ายถือเป็นการไม่ชำระค่าส่วนกลาง ผิดต่อข้อบังคับ มีบทลงโทษปรับเงินเพิ่มตามที่กำหนดไว้ หรือขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการว่ามีการกำหนดการจัดเก็บแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น หากเข้าอยู่แล้วมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ตามนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ไม่ได้นะคะ

การอยู่อาศัยร่วมกัน หากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระด้วยกัน อย่ามองว่าเป็นภาระแล้วผลักออกไปไกลตัวเลยค่ะ มองว่าเป็นการดูแลรักษา พื้นที่บ้านของเราให้สวยงามและน่าอยู่ไปด้วยกันดีกว่า ใครมาบ้านเราก็จะได้มีแต่คำชม เรียกรอยยิ้ม และความสุขไปด้วยกัน

ข่าวอื่นๆ