การเคหะฯกาง3โมเดล ผนึกเอกชน-แบงก์ นำร่องปี'62สร้างที่อยู่อาศัยรับทุกระดับราคา

  • วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 07:51 น.

การเคหะฯกาง3โมเดล ผนึกเอกชน-แบงก์ นำร่องปี'62สร้างที่อยู่อาศัยรับทุกระดับราคา

การเคหะฯ ดึงเอกชนร่วมทำโครงการบ้านทุกเซ็กเมนต์ พร้อมจัดสรรสำหรับผู้มีรายได้น้อยสอดรับแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบ 3 โมเดล มีทั้งนำที่ดินของ กคช.ไปพัฒนา และพัฒนาบนที่ดินของเอกชน

สำหรับโมเดลแรก เป็นโครงการ ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) ใช้เงินลงทุนมาก โครงการละกว่า 5,000 ล้านบาท ดำเนินตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ฉบับใหม่ ขณะนี้ได้นำเสนอ 5 พื้นที่ เช่น ร่มเกล้า หนองหอย ดินแดงระยะ 3 และ 4 ลำลูกกา บางพลี โดยเมื่อผ่านการอนุมัติจากบอร์ด กคช.แล้ว จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งใช้เวลาราว 18 เดือนคาดจะมีความชัดเจนในปี 2562

"กคช.จะยื่นแผนพัฒนาที่ดิน 3 แปลงเพื่อให้บอร์ด กคช.อนุมัติในวันที่ 10 ก.ค.นี้ ได้แก่ ที่ดินหนองหอย 52 ไร่ ร่มเกล้า 138 ไร่ ซึ่งจะให้เช่า 30 ปี ส่วนดินแดงระยะ 3 และ 4 ให้เช่า 30 ปี แต่จะขายเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) เพื่อจะได้เงินสดเข้ามา" นายธัชพล กล่าว

ขณะที่โมเดลสอง คือ โครงการที่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท ทาง กคช.จะนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากบอร์ด กคช. จากนั้นเสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทำได้เร็วกว่า เบื้องต้นได้เลือกไว้ 10 พื้นที่ เช่น พัทยา บางพลี เป็นต้น พื้นที่ราวโครงการละ 10-50 ไร่

นายธัชพล กล่าวว่า ส่วนโมเดลที่สาม คือ พัฒนาโครงการบนที่ดินของเอกชน โดย กคช.เป็นพี่เลี้ยงให้กับภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการ โดยจะเป็นที่ปรึกษาดูตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง ดูความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง รวมทั้งการประสานกับสถาบันการเงิน ซึ่งเบื้องต้นมี 3 แบงก์ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย พร้อมให้การสนับสนุนลงนามความร่วมมือ (MOU) ในเดือน ก.ค.นี้ คาดระยะแรกจะคัดเลือกราว 20-30 โครงการ จากขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจกว่า 50 ราย

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนภาครัฐ แต่เป็นเงินของเอกชน โดย กคช.มีหน้าที่ ร่วมกำกับดูแลไม่ต้องก่อสร้างอีกต่อไป ขณะที่เอกชนจะมีความคล่องตัวและลดต้นทุนบริการจัดการและการขายลงมากว่า 10% ซึ่งโครงการที่ร่วมกับเอกชนจะพัฒนาโครงการทุกเซ็กเมนต์ทุกระดับราคา แต่จะขอจัดสรร 10-20% ต่อโครงการพัฒนาสำหรับผู้มี รายได้น้อยและปานกลาง โมเดลทั้งหมดทาง กคช.จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในปี 2562 โดยทั้งหมดนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี

ด้านโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง ขณะนี้งานก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยจะให้ผู้ได้สิทธิการเช่าย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่ 15 ก.ค.นี้ คาดแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน ส.ค. 2561 จากนั้น กคช.จะดำเนินการเฟส 2 ต่อไป สำหรับระยะ 2 ระยะ 3 และ 4 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนการขออนุมัติโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณากระทรวงการคลังให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข่าวอื่นๆ