บ้านในฝัน วัยแตะเลข 5

  • วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

บ้านในฝัน วัยแตะเลข 5

โดย...เรื่อง ราตรีแต่ง

อายุวิ่งเลยหลักสี่ไปนานแล้ว และกำลังจะแตะๆ วัย 50 แล้ว ถ้ายื่นกู้ธนาคารซื้อบ้านจะผ่านไหม? วัยนี้หลายคนคงมีไฟ ยังมีฝัน กับการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ได้ ในแบบที่ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งเอาไว้ได้

คำตอบขององค์ประกอบหลักเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัย ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสำคัญ คือ 1.รายได้ประจำเดือน 2.อายุผู้กู้ ที่ส่งผลต่อระยะเวลาการกู้ ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่จะให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 30 ปี และผู้กู้อายุไม่เกิน 65-70 ปี ในวันที่ผ่อนงวดสุดท้าย

นั่นก็หมายความว่า หากมีความสามารถในการส่งผ่อนชำระค่างวดมากขึ้น ก็ย่นระยะเวลาให้สั้นลง จนอยู่ในระยะเวลาที่อายุไม่เกิน 70 ปีได้ เท่านี้ก็สามารถซื้อบ้านได้อีกหลัง

และข้อ 3 อัตราดอกเบี้ยชำระเงินกู้ ในความกังวลอายุก็มากแล้ว สถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อให้หรือไม่? อายุการทำงานก็เหลืออีกไม่มากแล้ว ซึ่งในอนาคตเร็ววันนี้ สังคมไทยกำลังจะก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society สถาบันการเงินหลายแห่งเล็งเห็นความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต จึงทลายกฎเรื่องอายุผู้กู้ให้คนในวัยแตะเลข 5 ก็มีบ้าน (อีกหลัง) ได้อย่างไม่ยากเย็นเกินไป

หลายๆ ธนาคารประกาศแคมเปญสินเชื่อใหม่ ขยายอายุของผู้กู้สูงสุดถึง 80-85 ปี เทียบกับหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งปกติให้กู้นานสุด 30 ปี และอายุเฉลี่ยของผู้กู้รวมกันไม่เกิน 65 ปี (กรณีกู้ร่วมให้นับอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยกว่า) นับเป็นการฉีกกฎเกณฑ์สินเชื่อบ้านเกี่ยวกับเงื่อนไขระยะเวลากู้ และอายุของผู้กู้ที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมา

ความฝันกับบ้านไม่ว่าหลังแรกหรือหลังที่สองเริ่มเป็นไปได้ โดยมีสินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อยให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยสามารถกู้ร่วมกับคู่สมรสจดทะเบียน บุตร หรือหลานได้ รวมทั้งกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยอีกด้วย วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ระยะเวลาผ่อนชำระก็ทำได้ง่ายขึ้นอีก เช่น ผ่อนสบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

เงื่อนไขใหม่ของบางธนาคารก็ยังขยายช่วงอายุของผู้กู้จากเดิมอายุผู้กู้รวมกันระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 60-65 ปี ขยายเป็นจนถึงอายุ 80 ปี สำหรับกลุ่มพนักงานที่มีรายได้ประจำ และอายุ 85 ปี สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ เช่น อายุ 30 ปี จะผ่อนได้นานสุด 50 ปี แต่ถ้าอายุ 40 ปี จะผ่อนได้นานสุด 40 ปี เป็นต้น

คนวัยแตะเลข 5 มีหลักประกันมั่นคงแน่นอนอยู่แล้ว หลายๆ คนมีบ้านหลังแรกก่อนวัย 40 ปี วันนี้ถ้าต้องการมีบ้านหลังที่สอง ถ้ามีทรัพย์สินที่ดินพร้อมอาคาร สถาบันการเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ผู้มีอายุตั้งแต่ 60-80 ปี ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและปลอดภาระหนี้ สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตในยามบั้นปลายได้  

เวลาไปขอสินเชื่อกู้เงินซื้อบ้าน ธนาคารชอบแนะนำให้ผ่อนยาวๆ หรือนานๆ ไว้ก่อนอยู่แล้ว ธนาคารมองว่าคนกู้จะได้ประโยชน์ เพราะจะทำให้กู้ได้ง่ายขึ้น ฝ่ายเราคนขอกู้เงินเขาก็ยิ่งชอบ เพราะจะรู้สึกว่าผ่อนก้อนไม่ใหญ่ก็ไม่กดดันตัวเองจนเกินไป เงินเดือน 5 หมื่นบาท ผ่อน 30 ปี จะซื้อบ้านได้ในราคา 2.7 ล้านบาท ฝันดีๆ เป็นจริงได้ง่ายๆ แต่คนเป็นลูกหนี้ก็ต้องจดจำให้ขึ้นใจไว้ด้วยว่า ถ้ามีกำลังมีเงินมากขึ้นเมื่อใดก็ควรผ่อนเกินกว่าเงินงวดหรือโปะเป็นก้อนโตๆ ยิ่งเร็วยิ่งดี 

หนี้ผ่อนบ้านที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระหนักเกินไปคือไม่ควรเกิน 30% ของเงินเดือนหรือรายได้ แต่ถ้าไม่มีภาระหนี้สินอื่นๆ เลย อาจขยับไปถึง 40% ยิ่งถ้าเราผ่อนมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็จะลดลงเเละหนี้ก็หมดเร็วขึ้นเท่านั้น

ความสามารถในการซื้อบ้าน ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าต้องมีเงินก้อนเพื่อไปซื้อบ้านด้วยเงินสด แต่ความหมายรวมไปถึงความสามารถที่จะผ่อนบ้านได้จนครบอายุสัญญา

ข่าวอื่นๆ