ชงลดภาษีซ่อมบ้านรับผู้สูงวัย

  • วันที่ 26 ส.ค. 2560 เวลา 19:55 น.

ชงลดภาษีซ่อมบ้านรับผู้สูงวัย

แนะรัฐออกมาตรการลดภาษีเอื้อปรับปรุงบ้านรับกลุ่มผู้สูงวัย พร้อมขยายวีซ่า 10 ปี ดูดคนต่างชาติวัยเกษียณ

นายไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าในปี 2578 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 30% จากปี 2546 ขณะที่เด็กเกิดใหม่ลดลงจะส่งผลให้อัตราวัยแรงงานหดตัวตามสิ่งที่จะตามมา คือ เศรษฐกิจชะลอตัว กำลังการผลิตและการบริโภคหดตัวลง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2496-2554 มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุในไทยราว 7 โครงการ แต่ปีนี้กำลังมีการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับผู้สูงวัยไม่น้อยกว่า 4 โครงการ จากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุต้องการอยู่เดิมถึง 72% และ 80-90% ส่งเสริมการปรับปรุงบ้าน ดังนั้นธุรกิจปรับปรุงบ้านหรือวัสดุอุปกรณ์มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรองรับกลุ่มผู้สูงวัย รัฐบาลควรสนับสนุนโดยการออกมาตรการลดหย่อนด้านภาษีเมื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงบ้านให้พ่อแม่ เช่นเดียวกับช็อปช่วยชาติ เป็นต้น รวมทั้งควรให้นำเงินประกันชีวิตบางส่วนมาปรับปรุงบ้านได้เช่นกัน นอกจากนี้ควรขยายวีซ่า 10 ปี เพื่อดึงดูดผู้เกษียณต่างชาติเข้าประเทศไทย

พญ.นาฏ ฟองสมุทร ผู้บริหารโครงการที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในอีก 5-10 ปี จะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้หญิงจะมีมากกว่าชาย ดังนั้นโปรดักต์ต่างๆ ต้องรองรับกลุ่มนี้ สำหรับด้านที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีทั้งแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมแล้ว และการอยู่ตามโครงการที่จัดสรรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เป็นโอกาสของดีเวลลอปเปอร์ที่จะทำตลาดกลุ่มนี้โดยจะต้องหาพาร์ตเนอร์ร่วมพัฒนา เพราะมิใช่การขายอสังหาฯ อย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพด้วย นอกจากนี้การพัฒนาควรเป็นแบบลีสโฮลด์เช่าระยะยาว เพื่อสะดวกในการบริหารแทนการใช้นิติบุคคล

ด้าน นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.มีแผนจะออกสินเชื่อตามโครงการ Reverse Mortgage ขณะนี้รอกฤษฎีกาพิจารณา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้สิ้นปีนี้ อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยที่ต้องคำนึงในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์อายุขัยของผู้กู้ หลักประกันการจำนอง ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา การประกันความเสี่ยงกรณีที่ผู้กู้มีอายุยืนกว่า

ข่าวอื่นๆ