ปล่อยผีที่ดินผังเมืองหมดอายุกว่า50แห่ง

  • วันที่ 21 มิ.ย. 2553 เวลา 08:26 น.

ที่ดินทั่วประเทศป่วน ผังเมืองรวมบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดินกว่าครึ่งหมดอายุ ปล่อยผีนายทุนผุดโครงการตามใจชอบ

นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จำนวนผังเมืองรวมที่หมดอายุลงตามกฎหมายมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่กรมได้ถ่ายโอนอำนาจการจัดทำผังเมืองรวมไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายการกระจายอำนาจ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะจัดทำผังเมืองได้

“บางท้องถิ่นมีความตั้งใจที่จะจัดทำผังเมือง แต่ด้วยความไม่พร้อมของบุคลากรในระดับท้องถิ่น การขาดความรู้ความเข้าใจด้านผังเมือง ที่คนท้องถิ่นมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำให้ไม่สามารถจัดทำผังเมืองได้ทันกำหนด จนผังเมืองที่ใช้อยู่หมดอายุลง” นายวีระพงษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม บางท้องถิ่นก็ตั้งใจให้ผังเมืองหมดอายุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุนในท้องถิ่น เพราะจะทำให้ที่ดินโดยเฉพาะที่ดินที่มีศักยภาพสูง ไม่ถูกบังคับการใช้ประโยชน์โดยกฎหมายผังเมือง จะนำไปพัฒนาโครงการอะไรก็ได้ โดยขณะนี้ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้กว่า 150 ผัง ถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นประมาณ 105 ผัง เกินกว่าครึ่งได้หมดอายุลงแล้ว

นายวีระพงษ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้บุคลากรด้านผังเมืองที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ไม่เพียงพอที่จะช่วยท้องถิ่นในการจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาความต้องการบุคลากรผังเมืองทั่วประเทศต้องมีกว่า 8,000 คน แต่ปัจจุบันมีกว่า 1,000 คนเท่านั้น ทำให้การจัดทำผังเมืองมีความล่าช้า

ทั้งนี้ จากรายงานความคืบหน้างานวางผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เดือน เม.ย. 2553 ระบุว่า ผังเมืองรวมที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้มี 152 ผัง อยู่ระหว่างบังคับใช้เพียง 45 ผัง อีก 107 ผังหมดอายุแล้ว ในจำนวนผังทั้งหมดได้ถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 107 ผัง บังคับใช้อยู่ 38 ผัง หมดอายุแล้ว 69 ผัง

นอกจากนี้ เป็นผังที่รอการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ผัง ยังไม่มีผังหมดอายุ ขณะที่เป็นผังที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงของกรมโยธาธิการและผังเมือง 38 ผัง หมดอายุแล้วทุกผัง

สำหรับผังเมืองที่หมดอายุแล้ว เช่น ผังเมืองกาญจนบุรี ผังเมืองจันทบุรี ผังเมืองบ้านบึง ชลบุรี ผังเมืองนครปฐม ผังเมืองนครพนม ผังเมืองตาคลี นครสวรรค์ ผังเมืองกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ผังเมืองตะกั่วป่า พังงา ผังเมืองชะอำ เพชรบุรี

ผังเมืองแกลง ระยอง ผังเมืองลำปาง ผังเมืองเลย ผังเมืองสมุทรปราการ ผังเมืองสงขลา ผังเมืองอัมพวา ผังเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสงคราม ผังเมืองกระบี่ ผังเมืองเชียงใหม่ ผังเมืองตรัง ผังเมืองหัวหิน ผังเมืองประจวบคีรีขันธ์ ผังเมืองพิษณุโลก เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ