โกลด์เท3,000ล.เทคเคแลนด์

  • วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 09:54 น.

โกลด์เท3,000ล.เทคเคแลนด์

บอร์ดโกลด์ไฟเขียว 3,000 เทคโอเวอร์เคแลนด์ 100% พร้อมตั้งกองรีทออฟฟิศ 1 หมื่นล. คณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ โกลด์ มีมติเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2557 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำการซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน หรือ เคแลนด์เป็นจำนวน 1,780 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นเคแลนด์ ทั้งหมด มูลค่าประมาณ 3,560 ล้านบาท หรือ 2 บาทต่อหุ้น โดยมีมติซื้อหุ้นจากบริษัท SMJC จำนวน 699,998,060 หุ้น คิดเป็น 39.33% ในราคา 2 บาทต่อหุ้น และจะทำการเสนอซื้อหุ้นเคแลนด์ จากผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดในลำดับต่อไป ซึ่งหากสำเร็จจะทำให้โกลด์ เป็นผู้ถือหุ้นเคแลนด์ 100% ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีเงื่อนไขว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้ โกลด์ จะต้องถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่า 51%

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  หรือ โกลด์ เปิดเผยว่า การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ จะเป็นผลดีกับบริษัทฯ เพราะจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดบ้านจากตลาดกลางให้ครอบคลุมถึงตลาดบนได้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติให้จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์รีท (REIT) อาคารสำนักงานเกรดเอขึ้น โดยจะนำ อาคารสาทรสแควร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ศักยภาพสูงตั้งอยู่ใจกลางเขตธุรกิจของกรุงเทพฯ เข้าจัดตั้งกองทุนรีท พร้อมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ หรือ  ยูวีที่จะนำอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เข้าร่วมจัดตั้งในกองทุนนี้ด้วย โดยมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เข้าทำการเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนในกองรีท ในจำนวนไม่เกิน 30% ของของหน่วยทรัสต์ที่ออกเสนอขายแก่ผู้ลงทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน

สำหรับการเข้าทำรายการสองรายการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 9 ธ.ค. 2557 เพื่อขอมติในการทำรายการทั้งสองรายการดังกล่าว โดยจะแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป 

 

ข่าวอื่นๆ