ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารข้างเคียง

  • วันที่ 15 มี.ค. 2554 เวลา 20:52 น.

โดย...ธเนศ วีระศิริ อ.ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี อ.พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บ่อยครั้งที่มีเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารข้างเคียง ยิ่งถ้าอาคารข้างเคียงที่กำลังก่อสร้างเป็นอาคารสูงด้วยแล้ว ปัญหาที่ตามมาก็ยิ่งมีมากตามขึ้นไปด้วย

ส่วนใหญ่ปัญหามักเกิดจากการที่ฝ่ายหนึ่งเบียดเบียนอีกฝ่ายหนึ่ง จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่ เรื่องแบบนี้หากเอาใจเขามาใส่ใจเราสักหน่อย แล้วพูดคุยกัน เรื่องจะจบลงด้วยดี

ควรทำอย่างไรเมื่อท่านประสบปัญหาเช่นเดียวกันนี้

ความเห็นและข้อแนะนำต่อไปนี้อยู่บนพื้นฐานของเจตนารมณ์ที่ดี ไม่ต้องการให้มีเรื่องพิพาทกันนะครับ

- ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการห้ามไม่ให้ผู้อื่นทำการก่อสร้างอาคารใกล้เคียงกับที่ของเรานั้นไม่สามารถกระทำได้ เว้นเสียแต่จะเป็นการก่อสร้างที่ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งห้ามการก่อสร้างนั้น แต่ก็สามารถร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ให้ระงับการก่อสร้างได้ หากการก่อสร้างนั้นสร้างความเสียหายให้อย่างรุนแรง

ข้อแนะนำจึงมีว่า ท่านที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารข้างเคียง ควรทำบันทึกหลักฐานแสดงสภาพอาคารของตนเองไว้ก่อน เช่น ถ่ายรูปพร้อมลงวันที่ บันทึกตำแหน่งความเสียหายที่มีอยู่เดิม เป็นต้น (เคยมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งแนะนำว่า เวลาถ่ายรูปควรถ่ายคู่กับหนังสือพิมพ์ประจำวันนั้นๆ เพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจน)

- ควรพูดคุยกับเจ้าของหรือผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารข้างเคียงเกี่ยวกับสภาพบ้านหรืออาคารของท่านไว้ก่อน ในระหว่างที่มีการตอกหรือเจาะเสาเข็มของอาคารข้างเคียง สังเกตรอยร้าว ความสั่นสะเทือน หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น และต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบแต่เนิ่นๆ แนะนำว่าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ก็ควรทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งกันและกันไว้
หากพบว่าฝ่ายหนึ่งสร้างความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งจริง ผู้สร้างความเสียหายก็สมควรทำการซ่อมแซมหรือชดเชยให้ฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย เพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง ในทำนองกลับกันหากความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างข้างเคียง แต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น เช่นนี้ก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากฝ่ายที่ทำการก่อสร้างข้างเคียงได้เช่นกัน

ดังนั้น ก่อนก่อสร้างชิดอาคารหลังใด ทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นเพื่อนบ้านกันต่อไปในอนาคต ควรได้พูดคุยและสำรวจสภาพอาคารที่มีอยู่เดิมให้ดีก่อน จะทำให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นครับ

ในวันที่ 24-26 มี.ค. 2554 ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา จะมีงานสำคัญทางด้านวิศวกรรม คือ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมและงานแสดงเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานและการก่อสร้างครั้งใหญ่แห่งปี ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดขึ้นบนแนวคิด Green Technology and Engineering Innovation

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับ

ข่าวอื่นๆ