โฮมโปรยอดขายทะลุ2.4หมื่นล้าน

วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 14:09 น.
โฮมโปร เผยผลประกอบการปี 2553 กำไรเพิ่ม 44.88% อยู่ที่ 1,638.43 ล้านบาท ยอดขายทะลุ 2.4 หมื่นล้านบาท

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือโฮมโปร ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2553 ว่า มีผลกำไรทั้งสิ้น 1,638.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 507.55 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการเพิ่ม 44.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลัก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายจำนวน 24,072.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 3,743.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 18.42% ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยจากการเติบโตของสาขาเดิม ยอดขายของสาขาใหม่ในปี 2553 และการจัดงานโฮมโปร เอ็กซ์โปร 2 ครั้งในช่วงเดือนมี.ค.และ ต.ค.

ทั้งนี้บริษัทฯมีกำไรขั้นต้น 6,020.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,086.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 22.02% โดยอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายที่ 25.01% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราอยู่ที่ 24.27% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของกลุ่มสินค้าที่ขาย โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มสินค้า ไพรเวท แบรนด์ โดยมีสัดส่วนของสินค้าที่มีอัตรากำไรเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนขาย 

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีรายได้จากค่าเช่าและการบริการที่เพิ่มขึ้น  โดยมีจำนวน 767.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 12.20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากรายได้ค่าเรช่าพื้นที่ของร้านค้าเช่าในโฮมโปร รายได้จากพื้นที่เช่าในศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจเป็นต้น

สำหรับรายได้อื่นๆ นั้น บริษัท และบริษัทฯย่อยมีรายได้จำนวน 1,074.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 288.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่ม 36.74%  เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย และรายได้ค่าบริการอื่นๆ   ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ มีจำนวน 5,456.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 793.90 ล้านบาท คิดเป็น 17.03% ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  คิดเป็น 22.67% ของยอดขาย ลดลงจากปี 2552 ที่มีอัตราเท่ากับ 22.93% ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดอืน ค่าขนส่งและบริการ ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโฮมโปร เอ็กซ์โป และค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่