เฟรเซอร์สฯ โชว์กลยุทธ์ ‘One Platform’ รวบกลุ่มธุรกิจอสังหาฯครบวงจร ย้ำตำแหน่งองค์กรโดดเด่นระดับภูมิภาค 

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 12:03 น.
เฟรเซอร์สฯ โชว์กลยุทธ์ ‘One Platform’ รวบกลุ่มธุรกิจอสังหาฯครบวงจร ย้ำตำแหน่งองค์กรโดดเด่นระดับภูมิภาค 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คว้ารางวัลจาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ด้านความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ One Platform สร้างความต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ส่งผลให้ธุรกิจแข็งแกร่ง เติบโตในทุกสถานการณ์ 

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัลและการยอมรับจาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน  องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัยระดับโลก ซึ่งได้ทำการประเมินบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกในทุกปี เพื่อสรรหาบริษัทที่มีความโดดเด่นในระดับภูมิภาคและในระดับสากล ในด้านความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า รวมถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

ด้วยกลยุทธ์ One Platform ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ซึ่งรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรมอันเป็นธุรกิจศักยภาพสูงเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้บริษัทฯมีความสามารถในการให้บริการที่ครบครันและแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกสถานการณ์ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จึงได้พิจารณาคัดเลือกให้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทย ได้รับรางวัลประจำปี 2564

โดย รางวัลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจรของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ที่มีพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณภาพที่หลากหลาย ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่รออยู่ พร้อมศักยภาพในการเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ทั้งนี้  FPTจะยังมุ่งสร้างการเติบโตของบริษัทฯผ่านการดำเนินงานตามกลยุทธ์ One Platform และเดินหน้ายกระดับทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามแนวทางความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความเป็นเลิศ ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

นายธนพล กล่าวว่า การที่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมในปี 2563 เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาฯแบบครบวงจรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน โดยส่วนสำคัญของแผนกลยุทธ์ระยะยาว คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน อาทิ โครงการ Dashway หรือ นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยตนเองของระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

แอพพลิเคชั่น Gold Care สำหรับให้บริการลูกค้ากลุ่มที่พักอาศัย ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับแจ้งและติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนและงานแจ้งซ่อมที่มีประสิทธิภาพ, แอพพลิเคชั่น Mitr App และ Fix it Now สำหรับให้บริการลูกค้าและผู้ประกอบการในศูนย์การค้าโดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลและเสริมประสิทธิภาพในการบริการได้อย่างรวดเร็ว

นายวิเวช วันชีสวาร์ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาวุโส ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าวว่า  ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ FPT แตกต่างและโดดเด่นเหนือกว่าผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในตลาด ประกอบกับกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา