‘TOA’ เผยเทรนด์สีปี 64 รับที่อยู่อาศัยยุค WFH

วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 13:10 น.
‘TOA’ เผยเทรนด์สีปี 64 รับที่อยู่อาศัยยุค WFH
ทีโอเอ เพ้นท์ ถอดรหัสเทรนด์สีใหม่ ประจำปี 2564 รับสไตล์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในยุค New Normal จากแรงบันดาลใจ 10 สถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังของไทย

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่ยุคการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal จนกระทั่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ใช้ชีวิตของผู้คน ทั้งกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ และกิจวัตรในพื้นที่ส่วนตัว

ขณะที่ “สี” จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุค New Normalผู้คนมักใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านที่พักอาศัยมากขึ้น

ทั้งนี้ TOA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสีสันและการออกแบบสี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำสีสันเติมเต็มพื้นที่ความสุข สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับที่อยู่อาศัยตามสไตล์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าท้ายต่อาการพัฒนาเทรนด์สี ภายใต้แนวคิด “TOA COLOR DECODING TOA Color Trend 2021 TRENDS 2021 - ถอดรหัสเทรนด์สีแห่งปี 2564” เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 10 กลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังของไทย มาร่วมกันสร้างสรรค์พลังความคิดของแต่ละท่านในงานออกแบบ โดยมีสีสันเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องราว จนเกิดเป็นผลงานการออกแบบเฉดสี 10 แรงบันดาลใจ สู่ 10 เฉดสีใหม่ ดังนี้

1.คุณอมตะ หลูไพบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Department of ARCHITECTURE 2.คุณพงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และ คุณปานดวงใจ รุจจนเวท ผู้ก่อตั้ง Anonym 3.คุณชนะ สัมพลัง สถาปนิก พาร์ทเนอร์บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด 4.คุณจีรเวช หงสกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท สถาปนิก ไอดิน 5.คุณจูน เซคิโน สถาปนิกเจ้าของรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งเอเชีย 2018

6.คุณกิจธเนศ ขจรรัตนเดช Interior Designer ผู้ก่อตั้ง Taste Space 7.คุณมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา สถาปนิกและDesign Director แห่ง Hypothesis 8. PHTAA Living Design โดยคุณพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล, คุณหฤษฎี ลีละยุวพันธ์ และ คุณธนวรรธน์ ปัจฉิมะศิริ 9.ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง Vin Varavarn Architects 10.คุณวสุ วิรัชศิลป์ สถาปนิกผู้ก่อตั้ง VaSLab ARCHITECTURE

TOA Color Trend 2021

และจากแนวคิดในการเลือกใช้สีสันที่มีความหลากหลายของเหล่าสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำทั้ง 10 กลุ่ม TOA จึงได้นำข้อมูลมาทำการศึกษาและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของสีสันที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ รสนิยม และบริบทในการอยู่อาศัยของผู้คนในปี 2021 (TRENDSCOPE) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1.Psychology

อิทธิพลของสีในเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์

2.Culture & Lifestyle

แรงบันดาลใจจากสีสันในมุมมองต่างๆ ผ่านศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ และวัฒนธรรมอาหาร

3.Experience

ประสบการณ์จากการเดินทาง การสัมผัสพบเห็น ถ่ายทอดเป็นเป็นสีสันแห่งภาพจำ บอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจ

4.Element Design & Material

สีสันของวัสดุ ทั้งจากธรรมชาติและการสังเคราะห์ขึ้นหรือสีสันที่เกิดจากองค์ประกอบในงานออกแบบ

5.Science

หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เกิดสีสันในรูปแบบใหม่ๆ

จนทำให้เกิดเป็น 10 เทรนด์สีใหม่ ประจำปี 2564 (New Colors 2021)

ประกอบด้วย กลุ่มสี Muted แสดงถึงความเรียบง่ายของสีโทนกลางๆ ด้วย 5 เฉดสีที่มักใช้เป็นสีพื้นฐานในการออกแบบ ง่ายต่อการจับคู่ผสมผสานกับวัสดุที่หลากหลายได้อย่างลงตัว และ กลุ่มสี Chroma แสดงถึงการเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปด้วยสีสันที่ชัดเจนและจัดจ้านอีก 5 เฉดสี เพื่อแต่งแต้มและกระตุ้นให้ชีวิตวิถีใหม่ มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

“และนี่คือเทรนด์สีใหม่จากการถ่ายทอดเรื่องราว โดยสถาปนิกชื่อดัง และ TOA ได้นำมาถอดรหัสแบบไม่ลับ จนกลายเป็น 10 เฉดสีที่สามารถนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อสร้างพื้นที่สีสันแห่งความสุขให้ที่อยู่อาศัยของคุณต่อไป” นายจตุภัทร์ กล่าว