แลนด์แอนด์เฮ้าส์ กำงบลงทุนพัฒนาอสังหาฯปี64 กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 16:08 น.
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ กำงบลงทุนพัฒนาอสังหาฯปี64 กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ กางผลดำเนินธุรกิจในปี'63 พัฒนาอสังหาฯ 17 โครงการใหม่เจาะตลาดอสังหาฯ ฝ่าโควิด-19 รอบแรก พร้อมลุยลงทุนต่อปีนี ดันยอดรับรู้รายได้-โอนกรรมสิทธิ์ 5.8 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า ผลดำเนินธุรกิจบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้ เปิดโครงการใหม่ 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 28,620 ล้านบาท, ซื้อที่ดิน มูลค่าโดยรวม 4,600 ล้านบาท, ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า มูลค่ารวม 2,200 ล้านบาท, ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 8,400 ล้านบาท ระยะเวลา 2-3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.29% ต่อปี

ขณะเดียวกัร บริษัท LHMH ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอีก 1 โครงการ คือ โครงการ Grande Centre Point Lumpini บนที่ดิน 6-2-73.5 ไร่ ในรูปแบบ Mixed Use ประกอบด้วย โรงแรม จำนวน 512 ห้อง อาคารสำนักงาน 13,000 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน 4,830 ล้านบาท แล้วเสร็จประมาณ Q1/2567 นอกจากนี้ บริษัท LH USA ได้ขายโครงการอพาร์ทเมนท์ The Mode Residence ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ให้กับบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ในราคา 80.05 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย ประมาณ 2,415 ล้านบาท โดยมีกำไรก่อนภาษีประมาณ 13.77 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 416 ล้านบาท

ขณะที่ ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 47,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 92% และต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3%

โดย ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายจ่ายด้านการลงทุนประมาณ 6,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายในการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 4,600 ล้านบาท และรายจ่ายในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า มูลค่ารวม 2,200 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนในการพัฒนาโครงการ Shopping Mall - Terminal 21 จำนวน 900 ล้านบาท การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเมนต์ จำนวน 1,300 ล้านบาท สำหรับในปี 2564 บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนไว้ทั้งหมดประมาณ 11,000 ล้านบาท ประกอบด้วยงบสำหรับการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 6,000 ล้านบาท และงบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท และมีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกจำนวน 12,000 ล้านบาท

จากแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 คาดว่า ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเมื่อสิ้นปี 2563 โดยจะมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยลดลงกว่าระดับเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2563 เล็กน้อย

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายแผนการดำเนินงาน ในปี 2564 โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย (Booking) 28,000 ล้านบาท และเป้าหมายรับรู้รายได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ 30,000 ล้านบาท ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2563 จากตัวเลขโดยรวมของบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะประเภทจัดสรร ตั้งแต่ ม.ค.- ต.ค. 2563 ยอดบ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร มีจำนวนรวมทั้งหมด 74,931 หน่วย ลดลง 9.5 % เทียบกับช่วงเวลา 10 เดือนของปี 62 ที่มีจำนวน 82,818 หน่วย ประมาณการบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะที่จัดสรรที่เกิดขึ้นทั้งปี 2563 มีจำนวนรวม 87,350 หน่วย ลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับทั้งปี 2562 ประเภทจัดสรร มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 97,838 หน่วย