บ้านหลังแรกคนรายได้น้อยฮิตเอกชนสร้าง

  • วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 06:50 น.

บ้านหลังแรกคนรายได้น้อยฮิตเอกชนสร้าง

เซ็นจูรี่ 21 เผยผลสำรวจผู้มีรายได้น้อยต้องการบ้านหลังแรก ที่สร้างโดยผู้ประกอบการเอกชน ขณะที่รายใหญ่กลับเมินแข่ง

นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ได้ทำโพลสำรวจภายใต้หัวข้อ "บ้านหลังแรก สำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยผู้ประกอบการเอกชน" เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเฉลี่ยต่อเดือน 600 บาทไปจนถึง 15,834 บาท ทั่วประเทศจำนวน 1,091 คน พบว่า 75.40% ของตัวแทนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดต้องการบ้านหลังแรกที่พัฒนาโดยเอกชน พร้อมกันนี้ต้องการให้ ภาครัฐสนับสนุนเรื่องฟรีค่าธรรมเนียมการโอน มาตรการการจดจำนอง ต้องการเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตลอดอายุการผ่อน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ผู้ประกอบการเอกชนมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน แบบบ้านทันสมัย และให้ความสำคัญกับชุมชนแต่ก็อาจมีภาระ เช่น การเรียกเก็บค่าส่วนกลาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการระดับดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการใน ท้องที่ ส่วนใหญ่ไม่มีผู้ประกอบการ รายใหญ่มาพัฒนาแข่งเนื่องจากมีความเสี่ยงทางด้านกำลังซื้อ

ข่าวอื่นๆ