รัฐบาลไฟเขียวเคหะตั้งกองทุนดันคนจนมีบ้าน

  • วันที่ 02 ก.พ. 2562 เวลา 07:01 น.

รัฐบาลไฟเขียวเคหะตั้งกองทุนดันคนจนมีบ้าน

ครม.ไฟเขียว การเคหะฯ เดินหน้าตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 5,000 ล้าน หวังสร้างวินัยการเงินก่อนส่งต่อให้สถาบันการเงิน

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นแหล่งสินเชื่อรายย่อยและค้ำประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งเป็นกลไกในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะส่งต่อให้กับสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยมีกรอบวงเงินตั้งต้นที่ขอรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 5,207 ล้านบาท

ขณะเดียวกันได้เดินหน้าโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน ซึ่งจะช่วยขยายตลาดที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยให้มากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่าย โดยมีแนวทาง 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก โครงการร่วมลงทุนกับเอกชน ในโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รูปแบบที่สอง โครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน มูลค่าโครงการต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท รูปแบบที่สาม คือ โครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้แก้ปัญหาอาคาร คงเหลือโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวนกว่า 1 หมื่นหน่วย โดยวางแนวทางการขายไว้หลายรูปแบบ เช่น แคมเปญ ลด แลก แจก แถม รวมถึงจ้างเอกชนบริหารการขาย

สำหรับผลประกอบการของ กคช.ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีผลกำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2560 ที่ทำผลกำไรสุทธิได้ 1,143 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2562 ตั้งเป้ากำไรสุทธิไว้ 1,374 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการในไตรมาสแรก (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561) ทำกำไรสุทธิเบื้องต้น 328 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ