ผุดศูนย์นวัตกรรมดันคนมีบ้าน

  • วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 08:45 น.

ผุดศูนย์นวัตกรรมดันคนมีบ้าน

การเคหะฯ ลุยเฟส 2 ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย พร้อมตั้งศูนย์นวัตกรรมควบคู่หนุนประชาชนมีบ้านง่ายขึ้น ปิ๊ง ไอเดียเปิดดิจิทัลมาร์ทสร้างรายได้ชุมชน

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปี 2562 จะเป็นการดำเนินงานเฟส 2 ของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ซึ่งจะพัฒนาระบบและขยายโครงข่าย โดยประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาระบบให้เป็นสากล ส่วนเฟส 3 เป็นการพัฒนาเต็ม รูปแบบ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสามารถวิเคราะห์และเก็บข้อมูลรูปแบบ บิ๊กดาต้าโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563

ทั้งนี้ เป็นการต่อยอด หลังจากที่การเคหะฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและจัดหาข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ซึ่งเฟสแรกเป็นเรื่องของการบูรณาการข้อมูลทั้ง 11 หมวด และเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ได้มีการเปิดให้บริการแล้วเมื่อกลางเดือน ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ การเคหะฯ ได้ให้ความสำคัญกับอินโนเวชั่นโดยจะจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทออฟฟิศที่เป็นศูนย์วันสต๊อปเซอร์วิสที่สามารถให้บริการดูรายละเอียดการขอ สินเชื่อสำหรับซื้อบ้านโครงการต่างๆ ของการเคหะฯได้จากส่วนกลางได้

นายธัชพล กล่าวว่า อีกทั้งมีแผนพัฒนาดิจิทัลมาร์ท สำหรับชุมชนในโครงการเพื่อ สร้างความเข้มแข็งและรายได้ให้กับ ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งสมาชิกสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกแล้วยังได้รับผลตอบแทนหรือกำไรเมื่อถึงสิ้นปีอีกด้วย นอกจากนี้จะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่กำลังก่อสร้างให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ ภายใต้ แนวคิดสมาร์ทไลฟ์สไตล์และสมาร์ท คอมมูนิตี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีอายุในกลุ่มเป้าหมาย

"ศูนย์ข้อมูลฯ จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ การขอสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดทิศทางจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและบูรณาการขับเคลื่อนให้เชื่อมโยงกัน ขณะที่ภาคเอกชนสามารถวางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยได้ตามดีมานด์และซัพพลายที่มีอยู่จริง" นายธัชพล กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ