กดปุ่มจองบ้านเคหะกตัญญูปีหน้าเล็งสร้างเพิ่ม168หน่วย

วันที่ 01 ธ.ค. 2561 เวลา 06:26 น.
กดปุ่มจองบ้านเคหะกตัญญูปีหน้าเล็งสร้างเพิ่ม168หน่วย
การเคหะฯ เดินหน้าโครงการบ้านเคหะกตัญญู รองรับ ผู้สูงวัย เปิดจองโปรเจกต์แรกคลอง 4 ปทุมธานี สานเป้า 3,000 หน่วย ปี 2579

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวหลังเปิดจองบ้านเคหะกตัญญูวันแรกวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า โครงการแรกของปี 2561 คือโครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 24 ต.ค. 2561 เห็นชอบการจัดทำโครงการดังกล่าว 192 หน่วย บนที่ดินกว่า 39 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลอง 4 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยการเคหะฯ มีเป้าหมายทำโครงการ Senior Complex จำนวน 3,000 หน่วย เบื้องต้นปี 2561-2562 จะสร้างทั้งหมด 360 หน่วย

สำหรับปี 2562 จะจัดทำโครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 2 อีกจำนวน 168 หน่วย ซึ่งปัจจุบันโครงการที่คลองหลวง 2 อยู่ระหว่างการจัด ทำรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในต้นปีหน้า สำหรับโครงการใน ระยะต่อๆ ไปก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์และสำรวจความเหมาะสมก่อน ซึ่งก็จะพยายามกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ขณะที่การเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองบ้านการเคหะแห่งชาติล่าสุด กำหนดเปิดจองโครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1 ซึ่งมีแบบบ้านให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ บ้านแฝดชั้นเดียว ขนาด 38 ตารางวา (ตร.ว.) จำนวน 76 หน่วย ราคาเริ่มต้น 2.33 ล้านบาท บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 39 ตร.ว. จำนวน 68 หน่วย ราคาเริ่มต้น 3.07 ล้านบาท และบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 42.5 ตร.ว. จำนวน 48 หน่วย ราคาเริ่มต้น 3.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ เปิดจองตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ผู้ที่จองภายในงานจะได้รับโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน มี.ค. 2562 และพร้อมเข้าอยู่ภายในปี 2563 โดยตั้งเป้ายอดจองที่ 100 หน่วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโครงการย่านปทุมธานีมาขายด้วย

ด้านความโดดเด่นของโครงการนี้อยู่ที่การออกแบบในลักษณะ Universal Design เพื่อให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ตลอดจนคนทุกช่วงวัยที่อาศัยอยู่ในบ้าน นอกจากนี้ ยังได้นำแนวคิดเกณฑ์ประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบอาคารและโครงการ อีกทั้งโครงการผ่านเกณฑ์บ้านประหยัดพลังงานเบอร์ 5

"โครงการดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับปริมาณของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่า จำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีประมาณ 11 ล้านคน แต่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุประมาณ 1 หมื่นหน่วย" นายธัชพล  กล่าว