พลัสฯปั้นมืออาชีพ มุ่งธุรกิจบริหารอาคาร

  • วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 น.

พลัสฯปั้นมืออาชีพ มุ่งธุรกิจบริหารอาคาร

เรื่อง...อรวรรณ จารุวัฒนะถาวร

อาคารสูงในกรุงเทพมหานครมีการเติบโตต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้จากข้อมูลฝ่ายวิจัยและพัฒนาของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พบว่าอาคารสูงโดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมในปัจจุบันที่เติบโตได้ดีเป็นกลุ่มระดับบนหรือระดับราคา 2 แสนบาท/ตารางเมตร (ตร.ม.) ขึ้นไป มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 50% ต่อปี

ขณะที่ตลาดแรงงานที่ให้บริการเติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี ส่วนตลาดแรงงานในภาคธุรกิจด้านการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของทั้งประเทศมีสัดส่วนเพียง 0.5% เท่านั้น และมีแนวโน้มลดลงในอนาคต จากโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยทำงานลดลง ประกอบกับอัตราการเกิดยังอยู่ในระดับต่ำ

อีกทั้งกลุ่มแรงงานในการบริการภาคอสังหาฯ จัดเป็นกลุ่มแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะสาขา โดยใช้เทคโนโลยีทดแทนได้น้อย ทำให้ในอนาคตจำนวนแรงงานไม่เพียงพอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแต่ละเซ็กเมนต์ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไป

สุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดเผยว่า จากการเติบโตของที่อาคารที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการแรงงานและบุคลากรในภาคอสังหาฯ ในกลุ่มบริหารอาคารและที่พักอาศัยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้เตรียมความพร้อมในส่วนนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการวางกลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ล่าสุดได้จัดตั้งสถาบันแห่งการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ PLUS Eduplex ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ PLUS Experience Development Center เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานตลอดจนบริการที่ปรึกษาซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสู่การยกระดับมาตรฐานการทำงานในภาพรวมของอุตสาหกรรม

พร้อมกันนี้ ได้มีการหลักสูตรเป็น 5 คณะ และ 1 ศูนย์พัฒนา ประกอบด้วย คณะบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม คณะบริหารจัดการที่พักอาศัยและความปลอดภัย คณะบริหารการขาย คณะบริหารจัดการบริการและเวลเนสนานาชาติ คณะผู้ประกอบการธุรกิ อสังหาริมทรัพย์ และศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชิงกลยุทธ์และบริหารจัดการผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ 2,000 คนต้องผ่านการอบรวมเบื้องต้นในสาขาที่ตนเองทำงานและต่อยอดในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี คาดว่าในปีแรกจะสามารถจัดการอบรมให้พนักงานได้กว่า 200 คน ส่วนในปีหน้าจะพัฒนาหลักสูตรแต่ละคณะให้ครอบคลุมความต้องการและตอบโจทย์ลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ โดยปี 2563 ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพนักงานที่ผ่านการอบรมประมาณ 95% ของพนักงานทั้งองค์กร และในปี 2564 มีแผนจะขยายความรู้ให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอก

สำหรับสถาบัน PLUS Eduplex จะเป็นกลไกหนึ่งที่ร่วมพัฒนาบุคลากร สร้างแรงงานคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดอสังหาฯ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยแต่ละปีจะมีโครงการที่บริษัทรับบริการจัดการเฉลี่ยปีละ 8-10 โครงการ/ปี แต่ปีหน้าคาดว่าจะมีโครงการใหม่เข้ามา 10-20 โครงการจากการเปิดตัวใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับปี 2561 บริษัทมีโครงการที่ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ 218 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 6.8 ล้านตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นโครงการของแสนสิริสัดส่วน 80%

สุวรรณี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ตั้งงบราว 10 ล้านบาท/ปี สำหรับพัฒนาหลักสูตรและนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งได้จับมือกับพาร์ตเนอร์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าโครงการ โดยล่าสุดได้ร่วมกับนายเลิศบัตเลอร์ ที่เป็นความร่วมมือกับบริติชบัตเลอร์ อินสทิทิวส์ พัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ระดับเวิลด์คลาสให้กับพลัสฯ โดยเฉพาะ และโรงพยาบาลสมิติเวชเพื่อรองรับเทรนด์การดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับพาร์ตเนอร์อีกหลายราย

ในส่วนของโมเดล PLUS Eduplex ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1.Micro-Learning Experience Platform สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2.Personalized Learning เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายอาชีพตลอดจนการเรียนรู้ข้ามสายงานรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 3.Coach Expertise เรียนรู้จากผู้บริหารมืออาชีพของบริษัทที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในทุกสายงานพร้อมสร้างโปรเจกต์โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าให้คำแนะนำจนออกมาเป็นโครงการที่นำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสำหรับทำการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยบริษัทจะส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปร่วมทำการสอน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์และได้ร่วมฝึกงานกับบริษัทต่อไป

ข่าวอื่นๆ