เมื่อ‘ฮาร์ดแวร์’ดี ‘ซอฟต์แวร์’ต้องดีกว่า

  • วันที่ 02 ต.ค. 2561 เวลา 14:30 น.

เมื่อ‘ฮาร์ดแวร์’ดี ‘ซอฟต์แวร์’ต้องดีกว่า

ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปดูงานอาคารสำนักงาน Edge เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานอย่างสมบูรณ์แบบและอาคารสำนักงานฉัจฉริยะที่สุดในโลก โดยในมุมของอาคารประหยัดพลังงาน นอกจากต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนแล้ว การจะเป็นอาคารประหยัดพลังงานอย่างสมบูรณ์ ต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางแดดและลม การวางตำแหน่งของอาคาร เพื่อรับแสงและลมเข้าสู่อาคาร

ขณะที่ตัวอาคารยังเป็นอาคารกระจกทั้งอาคาร เพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติ ลดการใช้หลอดไฟ พร้อมกับเลือกใช้กระจกที่ป้องกันความร้อน มีระบบระบายอากาศที่ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารมีความเหมาะสม แต่ไม่กินพลังงานมาก ซึ่งเห็นชัดมากจากบริเวณโถงกระจกกลางอาคารที่ไม่ได้ติดตั้งแอร์ แต่กลับมีอากาศที่ดีจากลมธรรมชาติที่หมุนเวียนเข้ามา มีระบบที่ทำให้อากาศเคลื่อนไหวได้ดี รวมถึงยังใช้หลังคาโซลาร์เซลล์ดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับบางส่วนของอาคาร มีระบบรองรับน้ำฝน เพื่อนำน้ำฝนกลับมาใช้ภายในห้องน้ำของอาคาร เตรียมที่จอดรถจักรยาน จุดจอดรถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับจุดเด่นในด้านอาคารสำนักงานฉัจฉริยะ Edge นำแนวคิด IoT (Internet of Things) มาใช้กับการบริหารอาคาร เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเชื่อมโยงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ภายในอาคารมากถึง 2.8 หมื่นเซ็นเซอร์ ทำงานควบคู่กับแอพพลิเคชั่นเฉพาะสำหรับ Edge บนสมาร์ทโฟน เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ตั้งแต่ค้นหาโต๊ะนั่งทำงานที่ว่าง เพราะที่นั่งทำงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะ Hot Desk แต่ก็มีพื้นที่ที่เป็น Private Office มีห้องประชุม มีห้องทำงานส่วนตัว รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นจัดการแสงสว่าง ปรับอุณหภูมิ ในห้องประชุมที่ใช้พรีเซนเทชั่น ผู้ใช้งานสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ข้อมูลจากหน้าจอสมาร์ทโฟนฉายขึ้นหน้าจอโปรเจกเตอร์ได้ทันที หรือการใช้สมาร์ทโฟนในการซื้ออาหารในห้องแคนทีน

อุปกรณ์อัจฉริยะที่ทำงานเชื่อมโยงกันเหล่านี้ ยังสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ นำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคนภายในอาคาร เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงการให้บริการ หรือบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งในการเยี่ยมชมอาคารสำนักงาน Edge ในครั้งนี้ นอกจากจุดเด่นสำคัญๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ผมยังได้สัมผัสถึงการบริการที่ดี พนักงานต้อนรับที่มีเซอร์วิสมายด์สูงมาก ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีจุดวางน้ำดื่มให้กับผู้มาติดต่อ

สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมคิดย้อนกลับไปว่า อาคารที่มีความทันสมัย มีระบบอัจฉริยะในการจัดการก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่า นั่นคือ การบริหารจัดการอาคารที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการอย่างเป็นมิตร

ถ้า “ตึก” เปรียบเหมือน “ฮาร์ดแวร์” คนที่ให้บริการก็คือ “ซอฟต์แวร์” ที่จะต้องดีกว่า เพราะถึงแม้จะมีเทคโนโลยีใดๆ เข้ามา แต่ถ้าไม่มีคนควบคุม ดูแล บำรุงรักษาให้ยังใช้งานได้ดี ตึกเหล่านั้นก็ไม่อาจจะอัจฉริยะได้ ดังนั้น ก่อนที่ตึกจะสมาร์ทได้ คนให้บริการต้องสมาร์ทก่อนครับ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ