รร.นานาชาติโอกาสทองนักลงทุน

วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 14:00 น.
รร.นานาชาติโอกาสทองนักลงทุน
จากรายงานของเจแอลแอล บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า ธุรกิจสถานศึกษาเอกชนในเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 3.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มเติบโตจากการที่ประชากรของภูมิภาคนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีรายได้สูงขึ้น ด้วยจำนวนประชากรชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น การส่งบุตรหลานให้เข้ารับศึกษาในโรงเรียนนานาชาติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ปกครองในประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก

ประเทศฮ่องกง โรงเรียนนานาชาติที่สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษขยายจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 92 โรงในปี 2543 เป็น 177 โรงในปีที่ผ่านมา และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงเดียวกัน เช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่มากขึ้น

ทั้งนี้ จำนวนโรงเรียนนานาชาติที่เพิ่มขึ้น หมายถึงการแข่งขันที่สูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในการดึงดูดนักเรียน รวมถึงการแข่งขันกันยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ที่ผ่านมาการเลือกโรงเรียนนานาชาติให้บุตรหลาน บรรดาผู้ปกครองล้วนให้ความสำคัญสูงกับชื่อเสียงโดยรวมของโรงเรียน หลักสูตร คุณภาพการสอน

ธุรกิจโรงเรียนเอกชน โดยทั่วไปผู้ประกอบการมักจะแยกส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ออกจากบริษัทที่บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น นักลงทุนที่สนใจจึงมีโอกาสเลือกได้ว่าจะลงทุนในด้านการทำธุรกิจโรงเรียน หรือลงทุนในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือนักลงทุนเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ของโรงเรียน จากนั้นให้ผู้ดำเนินธุรกิจโรงเรียนเช่ากลับ ในกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของเดิมต้องการระดมเงินและ/หรือไม่ต้องการเก็บอสังหาริมทรัพย์ไว้ในกรรมสิทธิ์ต่อไป นักลงทุนสร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อให้เช่าแก่ผู้ประกอบการโรงเรียนที่ไม่ต้องการลงทุนสร้างเอง

ทั้งนี้ ในหลายๆ กรณีการลงทุนสร้างโรงเรียนให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนเช่า ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลักๆ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเช่าระยะยาวทำให้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือผันผวนต่ำ

อย่างไรก็ดี การลงทุนในธุรกิจโรงเรียนนานาชาติอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางประเทศ ที่มีความเข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตการสอน หรือข้อบังคับให้ประชาชนของตนต้องผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนภาคปกติหรือข้อห้ามการถือครองกรรมสิทธิ์โดยต่างชาติ ทั้งนี้แม้จะมีข้อจำกัด นักลงทุนยังคงแสดงความสนใจเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต