"ภาษีลาภลอย"ดันต้นทุนพุ่ง ป่วนราคาบ้าน

วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 06:41 น.
"ภาษีลาภลอย"ดันต้นทุนพุ่ง ป่วนราคาบ้าน
ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย ผวากฎหมายลาภลอย กระทบต้นทุนบ้านและที่ดินพุ่งขึ้น 2%

นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี กล่าวถึงเรื่องคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ... หรือกฎหมายภาษีลาภลอย ว่าจะส่งผลให้ราคาขายที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เนื่องจากต้นทุนที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 5% จากปัจจุบันการพัฒนาโครงการแนวราบต้นทุนที่ดินจะอยู่ 30% ของราคาขาย และคอนโดมิเนียมต้นทุนที่ดินจะอยู่ที่ 20% ของราคาขาย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินหรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอาคารชุดจะเสียภาษีในการขายอยู่แล้ว 3 ประเภท คือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ภาษีค่าธรรมเนียมการโอน 2% และภาษีเงินได้บุคคลซึ่งฐานภาษีตั้งแต่ 10-35% หรือถ้าเป็นนิติบุคคลจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%

นอกจากนี้ การกำหนดรัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร ที่ได้ประโยชน์จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง โครงการทางด่วนพิเศษ สนามบิน ท่าเรือ นั้น เห็นว่าเป็นระยะทางมากเกินไป เพราะเท่ากับครอบคลุมพื้นที่ 2 ข้างถนน รวม 10 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างแน่นอน

ด้าน นายสุรเชษฐ กองชีพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาด ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า รัศมีที่กำหนดไว้ 5 กม.นั้นครอบคลุมพื้นที่มากเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินโดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้า เนื่องจากระยะทางต่อสถานีอยู่ที่ประมาณ 1 กม.