อสังหาป่วนแน่รัฐสกัดต่างด้าวจ้างไม่เกิน20%

  • วันที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 10:03 น.

อสังหาป่วนแน่รัฐสกัดต่างด้าวจ้างไม่เกิน20%

ภาคอสังหาฯ ชี้วิกฤตก่อสร้างแน่ หากต้องการจำกัดแรงงานต่างด้าวไม่เกิน 20% เหตุคนไทยเมินงานใช้แรงงาน

นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐเตรียมจะจำกัดการใช้แรงงานต่างด้าวไม่ให้เกิน 20% ของกิจการแต่ละแห่งนั้นจะส่งผลกระทบอย่างมากกับทุกอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะธุรกิจประเภทเอสเอ็มอี แต่ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรมที่จะต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างด้าว โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคการก่อสร้าง ณ ปัจจุบันแรงงานระดับล่างแทบจะไม่เหลือที่เป็นแรงงานคนไทยแล้ว

"ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการอสังหาฯ ต่างก็ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว และมีการใช้งานมากกว่า 20% ในแต่ละองค์กรหลายแห่งมีมากถึง 80-90% เป็นไปได้จากที่จะจำกัดแรงงาน เนื่องจากแรงงานไทยจะไม่ทำงานรูปแบบที่ยากลำบาก เสี่ยงอันตรายและสกปรก หากประกาศใช้จริงจะเป็นปัญหาอย่างหนัก" นายอิสระ กล่าว

ทั้งนี้ จากแนวความคิดที่กลัวว่าแรงงานไทยจะตกงานมากขึ้น เนื่องจากมีชาวต่างด้าวมาแย่งงานนั้นต้องมีการศึกษาให้ดีทั้งจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย

เนื่องจากปัจจุบันจะพบว่าการตกงานเกิดจากภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีบางสาขาอาชีพที่ผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า เกิดวิกฤตกับภาคอสังหาริมทรัพย์แน่ หากมีการจำกัดแรงงานต่างด้าวไม่ให้เกิน 20% ของแต่ละกิจการเพื่อจะให้มาใช้แรงงานไทย เนื่องเกรงว่าแรงงานต่างด้าวจะมาแย่งงาน ซึ่งเกณฑ์ที่ภาครัฐจะพิจารณาจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของแรงงาน หากเป็นแรงงานระดับล่างนั้นไม่ควรที่จะต้องจำกัด

ข่าวอื่นๆ