เล็งใช้เงินค้ำ7%เร่งขั้นตอนโอนสาธารณูปโภค

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 07:02 น.
เล็งใช้เงินค้ำ7%เร่งขั้นตอนโอนสาธารณูปโภค
กรมที่ดินจ่อแก้ปัญหาโอนสาธารณูปโภคส่วนกลาง เล็งนำเงินค้ำประกัน 7% ให้นิติบุคคล หรือท้องถิ่นรับไปดูแลแทน

นายชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีแนวคิดนำเงินค้ำประกัน 7% ของค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการมาฝากไว้ที่กรมที่ดิน ซึ่งปัจจุบัน มีเงินค้ำประกันอยู่หลายพันล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการโอนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่พบว่า นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือกรณีจะยกเป็นสาธารณะให้ท้องถิ่นไม่ยอมรับดูแล

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลฯ หรือยกให้ท้องถิ่นแล้วก็มารับเงินที่กรมได้เลย จากเดิมที่ผู้ประกอบการจะใช้หลักทรัพย์โครงการมาค้ำประกันมากกว่าเงินสด โดยสถาบันการเงินจะออกหนังสือค้ำประกันให้กับสำนักงานที่ดินและจะถอนการค้ำประกันได้ต่อเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

พร้อมกันนี้ ยังมีแนวคิดแก้ระเบียบในประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเพื่อลดขั้นตอน เพื่อย่นระยะเวลาให้สามารถตั้งนิติบุคคลฯ ทำหน้าที่ดูแลสาธารณูปโภคได้เร็วขึ้น

ด้าน นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า แนวคิดแก้กฎหมายเพื่อลดขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาในการโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลฯ ได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผู้พัฒนาโครงการที่เสนอให้สามารถออกหนังสือแจ้งลูกค้ามาดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลฯ ไปพร้อมกับขั้นตอนการให้อนุกรรมการตรวจสอบ โดยจะจัดตั้งนิติบุคคลฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบตรวจสอบสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว

ที่ผ่านมามีปัญหาเพราะกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลฯ รับโอนสาธารณูปโภคเมื่อตรวจสอบสาธารณูปโภคแล้ว แต่ในทางปฏิบัติผู้จัดสรรต้องดูแลนานกว่า 1 ปี