ออริจิ้นวางแผนตุนเงิน8พันล.

  • วันที่ 26 ก.ย. 2560 เวลา 08:23 น.

ออริจิ้นวางแผนตุนเงิน8พันล.

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ระดม 8,000 ล้าน เพิ่มทุนรับแจก วอร์แรนต์ผู้ถือหุ้นฟรี พร้อมเปลี่ยนนโยบายปันผลปีละ 2 ครั้ง

นายพีระพงศ์ จรูญเอก บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (วอร์แรนต์) ORI-W1 จำนวน 406.57 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ มีราคาใช้สิทธิที่ 20 บาท/หุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 821.39 ล้านบาท เป็น 1,024.67 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 406.57 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท รองรับการใช้สิทธิ ORI-W1 ซึ่งจะขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 พ.ย.นี้และจะออกวอร์แรนต์ได้วันที่ 15 พ.ย.

"วอร์แรนต์ของบริษัทมีอายุ 3 ปี จะเริ่มให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นครั้งแรกในอีก 12 เดือนข้างหน้านับจากวันที่ออก หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดจะทำให้บริษัทได้รับเงินเข้ามาประมาณ 8,131 ล้านบาท" นายพีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการอนุมัติให้เปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากจ่ายปีละครั้งเป็นจ่ายปีละ 2 ครั้ง หรือมีปันผลงวดระหว่างกาลด้วย โดยผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 นี้จะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 5 ต.ค. 2560 และกำหนดจ่ายวันที่ 20 ต.ค. 2560

สำหรับงวดครึ่งแรกนั้นบริษัทมีกำไรสุทธิ 410.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 161.41 ล้านบาท หุ้น ORI ขึ้นมาซื้อขายที่ 19.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท

ก่อนหน้า ORI ได้มีกลุ่มทุนญี่ปุ่นคือ บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อป เมนท์ เข้ามาถือหุ้นใน 4 โครงการ ประกอบด้วย บริษัท ออริจิ้น ไพร์ม 2, ออริจิ้น รามคำแหง, ออริจิ้น สเฟียร์และออริจิ้น เวอร์ติเคิค รวมมูลค่าเงินลงทุนเกือบ 800 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ