ลงทุนโซลาร์เซลล์ ประหยัดพลังงาน คุ้มค่าระยะยาว

วันที่ 09 ก.ค. 2560 เวลา 21:09 น.
ลงทุนโซลาร์เซลล์ ประหยัดพลังงาน คุ้มค่าระยะยาว
โดย...โชคชัย สีนิลแท้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้อย่างไรก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ในยุคปัจจุบันแทนที่จะใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว เราก็สามารถเป็นเจ้าของโรงงานผลิตไฟฟ้าเล็กๆ ของตัวเองได้ ด้วยการติดโซลาร์เซลล์ เพื่อช่วยให้บ้านทุกหลังนั้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองบางส่วนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้

ทั้งนี้ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นตัวผลิตไฟฟ้า ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากน้ำมันเป็นการช่วยให้อนุรักษ์พลังงานให้กับโลก ซึ่งการลงทุนในโซลาร์เซลล์เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการซื้อบ้าน การซื้อโซลาร์เซลล์ก็เป็นต้นทุนครั้งเดียวที่สามารถใช้ได้ตลอด 25 ปี ซึ่ง ณ วันนี้ราคาแผงโซลาร์เซลล์ลดลงค่อนข้างมาก และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีแผงแบตเตอรี่ที่เข้ามาใช้ร่วมกับการติดโซลาร์เซลล์ ทำให้สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า ปัจจุบันแต่ละครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้านได้ด้วยการติดโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการใช้งาน และประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการช่วยให้บ้านแต่ละหลังนั้นใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐน้อยลงและมาใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นใช้เอง

การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ เรียกว่า เป็น Disruptive Technologies หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนเทคโนโลยีตัวก่อนหน้า ผ่านการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผู้บริโภคและก่อให้เกิดเครือข่ายของธุรกิจ การที่เทคโนโลยีไหนจะ Disrupt เทคโนโลยีตัวเก่าได้นั้นจะต้องพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเทคโนโลยีตัวเดิม ราคาจะต้องถูกกว่าและเข้าถึงได้ง่ายกว่า

ขณะเดียวกัน จะต้องสามารถแก้ปัญหาที่เทคโนโลยีตัวเก่าไม่สามารถแก้ไขได้ เหมือนกับในอดีตที่เคยใช้รถม้า แต่ปัจจุบันไม่มีคนใช้แล้ว หรือแม้แต่เดิมที่ใช้โทรศัพท์บ้าน แต่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามาแทนที่ เป็นต้น   

สำหรับการใช้โซลาร์เซลล์นั้นมี 3 รูปแบบ เริ่มจาก 1.การติดตั้งเพื่อการลงทุน หรือ Pure Investment คือ การติดตั้ง ผลิตพลังงานไฟฟ้าและขายคืนให้กับรัฐ 2.การติดตั้งเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือ Self-Consumtion คือ การติดตั้ง ผลิตพลังงานไฟฟ้าและใช้ในครัวเรือน และ 3.การติดตั้งเพื่อใช้ภายในครัวเรือน และส่วนที่เหลือขายคืนให้กับรัฐ หรือ Net Metering 

ทั้งนี้ การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐในการรับซื้อไฟ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากครัวเรือน แต่ถึงอย่างไร การติดตั้งเพื่อใช้ในครัวเรือนก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานในระยะยาว