อสังหาฯเล็กอ่วมรวมตัวแชร์ข้อมูลหาทางรอดธุรกิจ

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 21:49 น.
อสังหาฯเล็กอ่วมรวมตัวแชร์ข้อมูลหาทางรอดธุรกิจ
พิษเศรษฐกิจเล่นงานอสังหาฯ รายเล็กอ่วม ผู้ประกอบการรวมกลุ่มแชร์ความรู้ งานวิจัย หวังช่วยแนะทางรอด

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลาง-รายย่อย ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และต้องออกจากตลาดไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ประกอบการมีธุรกิจหลักที่ทำอยู่แล้ว เมื่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ดี ก็ชะลอการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หันไปดูแลธุรกิจหลัก ทำให้ในปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่มีสัดส่วนตลาดมากกว่า 70%

สำหรับปัญหาหลักๆ ของผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยคือ การหาที่ดินสำหรับพัฒนายากขึ้น เพราะมีราคาค่อนข้างสูงส่งผลต่อต้นทุนที่สูง ขณะที่การเข้าถึงแหล่งทุนทำได้ยากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดขึ้น และจุดอ่อนที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังมีความรู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างน้อย หรือมีความชำนาญเฉพาะบางเรื่อง

ทั้งนี้ สมาคมมีแผนจะจัดทำวิจัยรวบรวมปัญหาในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งรายกลางและรายย่อยที่เป็นสมาชิกสมาคม เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือผลักดันให้เกิดข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันความรู้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยควรจะต้องรู้จักเลือกนำเสนอจุดแข็ง และความได้เปรียบในเรื่องของความคล่องตัวมาใช้