ตลาดคอนโดพัทยายังชะลอตัว

วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 21:54 น.
ตลาดคอนโดพัทยายังชะลอตัว
โดย...CHOKCHAI

ตลาดคอนโดมิเนียมเมืองพัทยายังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายชะลอเปิดขาย หรือลดจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในปี 2559

สุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ระบุว่า มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ประมาณ 1,800 ยูนิตเท่านั้นในครึ่งหลังปี 2559 และรวมทั้งปีมีเพียง 2,100 ยูนิต ต่ำที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยที่ชะลอตัวและมีปัจจัยลบหลายอย่างที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ซื้อ โดยเฉพาะการลดลงของค่าเงินรูเบิ้ลรัสเซียในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้ซื้อชาวรัสเซีย นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2559 มากกว่า 1 ล้านคนอีกครั้ง หลังจากที่ลดลงเหลือประมาณ 884,136 คน ในปี 2558 แม้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจะเพิ่มขึ้นแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจซื้อคอนโดมิเนียมเท่าที่ควร

นอกจากนี้ มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่จำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมามากกว่า 1.5 หมื่นยูนิต/ปี และมีจำนวนคอนโดมิเนียมเหลือขายอีกเป็นจำนวนมากในตลาด ประกอบกับปัจจัยลบหลายอย่างมีผลกระทบต่อตลาดคอนโดมิเนียมเมืองพัทยา  ปัจจุบันพื้นที่จอมเทียนและนาจอมเทียนเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการหลายรายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีที่ดินว่างเปล่าเหลืออยู่เป็นจำนวนมากในตลาด ผู้ประกอบการเลือกเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมระดับกลางลงมาจำนวนมากในพื้นที่จอมเทียน ขณะที่พื้นที่นาจอมเทียนเป็นพื้นที่เดียวในพัทยาที่ผู้ประกอบการสามารถหาที่ดินริมชายทะเลได้

ตลาดคอนโดมิเนียมเมืองพัทยาชะลอตัวในช่วงปี 2558–2559 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโอเวอร์ซัพพลาย ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ เช่น กำลังซื้อในกลุ่มผู้ซื้อชาวรัสเซียที่ลดลงและภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ทั้งนี้อัตราการขายเฉลี่ยในตลาดคอนโดมิเนียมเมืองพัทยาอยู่ที่ประมาณ 83% ณ สิ้นปี 2559 คอนโดมิเนียมประมาณ 1 หมื่นยูนิต ยังคงเหลือขายอยู่ในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์

สำหรับภาพรวมในปี 2560 กำลังซื้อยังคงไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบชัดเจนและผู้ประกอบการยังให้ความสำคัญในการขายยูนิตที่สร้างเสร็จแล้วมากกว่าการเปิดขายโครงการใหม่ แม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ซื้อชาวจีนและญี่ปุ่นจำนวนมากสนใจซื้อคอนโดมิเนียมในตลาดเมืองพัทยา แต่กลุ่มผู้ซื้อเหล่านี้ยังไม่สามารถทดแทนกลุ่มผู้ซื้อชาวรัสเซียซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ จำนวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่จะไม่แตกต่างจากปี 2559 นัก

บทความแนะนำ