‘บ้านเก่า’ จะรื้อสร้างใหม่หรือรีโนเวตดี?

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 15:54 น.
‘บ้านเก่า’ จะรื้อสร้างใหม่หรือรีโนเวตดี?
 โดย...SCG Experience

บ้านที่ผ่านการใช้งานมานานย่อมทรุดโทรมลงจนต้องปรับปรุงซ่อมแซม แต่หากมีความเสียหายค่อนข้างมากอาจต้องลองคิดทบทวนว่าจะลงมือซ่อมแซมครั้งใหญ่ รีโนเวตบ้านเสียใหม่ หรือรื้อทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ไปเลย สำหรับเจ้าของบ้านที่ยังตัดสินใจไม่ได้อาจลองเลือกพิจารณาจากปัจจัย 4 ประการดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ 1 สภาพของบ้าน

แยกพิจารณาเป็นงานสถา ปัตยกรรม งานระบบ และงานโครงสร้าง โดยส่วนมากงานสถาปัตยกรรมและงานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลมักอยู่ในระดับซ่อมแซมปรับปรุงได้ ส่วนความเสียหายทางโครงสร้างมักเกิดขึ้นน้อยมากหากไม่มีการต่อเติมปรับปรุงผิดวิธี

สำหรับบ้านที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน มีโครงสร้างซึ่งรับน้ำหนักได้ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับการใช้งาน รวมถึงความเสียหายของตัววัสดุโครงสร้างเองไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ไม้ และคอนกรีต ทั้งหมดนี้ควรได้รับ การซ่อมแซมที่ถูกวิธีโดยวิศวกรโครงสร้างผู้ชำนาญ แต่ถ้าหากความเสียหายทรุดโทรมเกิดขึ้น กับงานโครงสร้างในระดับที่ต้องซ่อมแซมใหญ่มาก อาจพิจารณาถึงการรื้อบ้านแล้วสร้างใหม่เป็นอีกทางเลือก

ปัจจัยที่ 2  ความต้องการพื้นที่ใช้สอย

จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นหรือการใช้งานที่เปลี่ยน แปลง ทำให้พื้นที่ใช้สอยเดิมเริ่มไม่ลงตัว เช่น ลูกเติบโตถึงวัยซึ่งควรมีพื้นที่ส่วนตัว คุณพ่อคุณแม่มีอายุมากขึ้นจึงควรปรับปรุงพื้นที่ให้เอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ สมาชิกในบ้านแต่งงานจึงต้องการพื้นที่ขยับขยายครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การตัดสินใจว่า จะปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นสัดส่วน หรือจะต้องต่อเติมพื้นที่ใช้งานเพิ่ม

 

ปัจจัยที่ 3 สภาพแวดล้อมรอบพื้นที่บ้าน

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิมอาจส่งผลให้การอยู่อาศัยลำบากมากขึ้น เช่น ระดับถนน-ทางระบายน้ำสาธารณะสูงขึ้น อาคารสร้างใหม่รอบด้านลดความเป็นส่วนตัวของที่พักอาศัยเดิม เป็นต้น ก่อนอื่นควรพิจารณาว่าสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวบ้านหรือบริเวณบ้านของเราได้หรือไม่  แต่ถ้ามองว่าความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดูแล้วไม่คุ้มที่จะลงทุน อาจลองมองทางเลือกอื่น เช่น สร้างบ้านหลังใหม่ ร่วมด้วย

ปัจจัยที่ 4 คุณค่าทางจิตใจและสถาปัตยกรรม

กรณีเป็นบ้านเก่าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอันมีคุณค่าทางจิตใจ หรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความงามทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารอนุรักษ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังควรค่าแก่การเก็บเพื่อให้คนรุ่นหลังๆ ศึกษา หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของละแวกพื้นที่ดังกล่าวนั้น ควรพิจารณาซ่อมแซมเชิงบูรณะหรือปรับปรุงโดยให้อาคารคงรูปแบบเดิมได้มากที่สุด และคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภาวะอากาศ วัฒนธรรมการอยู่อาศัยปัจจุบันควบคู่ไปด้วย

เมื่อพิจารณาปัจจัยหลักข้างต้นแล้ว ลองทบทวนว่ามีปัจจัยอื่นใดร่วมด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากสุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านตัดสินใจเลือกที่จะรื้อแล้วสร้างบ้านใหม่ ย่อมต้องมีข้อควรคำนึงต่างๆ มากมาย เช่น ตำแหน่งเสาเข็มเดิม ระดับดินเดิม กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเรื่องการควบคุมเวลาและงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณากันต่อไป